Plakproef

Bij de plakproef bekijken we of u allergisch bent voor stoffen waarmee uw huid en/of slijmvliezen in contact komen. Met andere woorden, we onderzoeken of u een contactallergie heeft. In medische termen heet dit onderzoek epicutaan allergologisch onderzoek.

Meer informatie vindt u in de folder.