Proefblokkade

Een blokkade is een behandelvorm waarbij een zenuw(tak) of een gewricht wordt behandeld met een medicijn. Doel hiervan is de pijn te verminderen (als het ware te 'blokkeren'). Om te beoordelen of een blokkade een geschikte behandelvorm voor u is, wordt eerst een 'proefblokkade' gedaan.

De pijnspecialist spuit daarbij 'als proef' een verdovingsmiddel in dat kortdurend werkt. Vervolgens wordt gekeken wat het effect is van de verdoving. Daardoor krijgt de pijnspecialist een indruk van de oorzaak van uw pijnklachten en kan hij beoordelen of een blokkade voor u een geschikte behandelvorm is.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.