Punctie onder CT-geleide

Een punctie is het met een holle naald verwijderen van kleine stukjes weefsel uit het lichaam. Het verkregen materiaal wordt in het pathologisch anatomisch laboratorium onderzocht om een diagnose te stellen. Door middel van de CT-scan wordt de juiste plaats van de punctie bepaald. Van onder andere de buikorganen en de longen kan een punctie worden genomen.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.