Renogram bij kinderen

Een renogram is een onderzoek waarbij met behulp van een radioactieve stof de nierfunctie (werking van de nieren) wordt onderzocht. U mag tijdens het onderzoek naast uw kind zitten.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.