Skeletscintigrafie bij kinderen

Een skeletscintigram is een onderzoek waarbij met behulp van de radioactieve stof bepaalde aandoeningen van het skelet kunnen worden aangetoond.

Meer informatie leest u in de patiëntenfolder.