Telemetrie

Het hartritme kan om verschillende redenen verstoord raken. Telemetrie betekent: op afstand bekijken. Door middel van een zendertje om uw nek, wordt uw hartritme bewaakt.

Meer informatie vindt u in de folder.