Veelgestelde vragen over EEG-onderzoek

Neuroloog Donders beantwoordt veelgestelde vragen over een EEG.

Wat is een EEG?

EEG staat voor elektro-encefalogram. Het is een onderzoek waarmee we de elektrische activiteit van uw hersenen meten. De hersenen geven elektrische stroompjes af aan de zenuwen. Deze elektrische stroompjes worden gemeten met een EEG.

Hoe gaat een EEG in zijn werk?

We plakken elektroden op uw hoofd met behulp van elektrodenpasta. Voordat we dat doen, maken we uw hoofdhuid schoon met scrubgel. Zo ontvet uw huid en maken de elektroden goed contact.

Tijdens het onderzoek ligt u op een bed. Het is de bedoeling dat u zo ontspannen mogelijk ligt. We kijken tijdens het onderzoek hoe uw hersenen reageren op bepaalde prikkels. We laten bijvoorbeeld lichtflitsen zien of geluiden horen. Ook vragen we u een aantal eenvoudige opdrachten uit te voeren. De laborant legt u tijdens het onderzoek uit wat u moet doen.

Waarom krijg ik een EEG?

Een EEG-onderzoek kan aangevraagd worden door een neuroloog of een kinderarts. Zij vragen dit bijvoorbeeld aan omdat zij vermoeden dat u epilepsie heeft of aan dementie lijdt.

Doet een EEG pijn?

Een EEG is pijnloos. De elektroden zitten op uw hoofd geplakt met elektrodenpasta. U voelt de elektroden natuurlijk zitten, maar ze doen geen pijn.

Hoelang duurt een EEG?

Een EEG-onderzoek duurt ongeveer een uur.