Video-interactiebegeleiding op de kinderafdeling

Een ziekenhuisopname kan voor u en uw kind ingrijpend zijn, zeker als deze langere tijd duurt. De medewerkers van de kinderafdeling bieden u zoveel mogelijk ondersteuning in deze periode. Zij kunnen hierbij gebruikmaken van video-interactiebegeleiding. Met deze methode krijgt u inzicht in het contact tussen u en uw kind en leert u hoe u het contact kunt verstevigen.

Meer informatie vindt u in de folder.