Voedselprovocatietest bij kinderen

Een voedselprovocatietest is een test waarbij we uw kind een bepaald voedingsmiddel geven. We geven steeds iets meer van het voedingsmiddel. Daarmee onderzoeken we of uw kind allergisch is voor dat voedingsmiddel.