Naar huis na uw opname op de afdeling Ouderengeneeskunde

Bent u opgenomen op de verpleegafdeling Ouderengeneeskunde? We bespreken tijdens uw familiegesprek wanneer u naar huis kunt. Lees wat u kunt verwachten.

Familiegesprek

Is uw behandeling klaar? Dan gaat u vaak naar huis. Uw arts geeft aan wanneer dat kan zijn. U bespreekt dit tijdens een familiegesprek. In overleg met u en uw contactpersonen stellen we de datum vast waarop u naar huis gaat.

Verzorgingshuis of verpleeghuis

Het kan zijn dat u na uw opname naar een verzorgingshuis of verpleeghuis gaat. U gaat dan vaak eerst naar huis. Daar wacht u op hulp en ondersteuning. Dit geldt ook als u voor de opname al op een wachtlijst stond. Blijkt dat uw situatie slechter is dan voor uw opname? Dan kan het zijn dat u in het ziekenhuis blijft tot er plek is in een zorginstelling.

Naar huis

Is de datum dat u naar huis gaat bekend? Of uw datum van overplaatsing? Wij informeren de zorgverleners die voor u gaan zorgen. Zoals uw huisarts en medewerkers van uw zorginstelling. Wij geven de medicijnen die u gebruikt door aan uw apotheek. Krijgt u vervolgafspraken? De afdelingssecretaresse maakt deze samen met u. U krijgt een afsprakenkaart mee naar huis.

De ochtend van uw ontslag

U heeft op de ochtend van uw ontslag een gesprek met de verpleegkundige en uw contactpersoon. U ontvangt dan alle papieren. Ook kunnen u en uw contactpersoon vragen stellen. Als alles duidelijk is, kunt u de afdeling verlaten. Een vrijwilliger begeleidt u naar de parkeerplaats.

Naar huis zonder hulp van zorgverleners

Gaat u naar huis zonder hulp van zorgverleners? Dan krijgt u een brief mee met informatie over uw ziekenhuisopname. Hierin staan ook adviezen. Bijvoorbeeld over uw dieet en welke leefregels belangrijk zijn.