Raad van Toezicht

De Stichting Diakonessenhuis heeft een Raad van Bestuur met twee leden en een Raad van Toezicht met vijf leden. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van het ziekenhuis. Hieronder leest u de samenstelling van de Raad van Toezicht en de hoofd- en nevenfuncties van zijn leden. Daarna volgt informatie over de taken en verantwoordelijkheden, de manier van werken en de toezichtvisie van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen:

  • Mevrouw drs. L. van Breugel, lid Raad van Toezicht
  • De heer H.W. Broeders, voorzitter Raad van Toezicht
  • Mevrouw drs. R.M.H. Wilke MBA, lid Raad van Toezicht
  • De heer prof. dr. C. van Laarhoven, lid Raad van Toezicht
  • De heer drs. J.G.M. Hendriks, lid Raad van Toezicht

U kunt de Raad van Toezicht bereiken via de Secretaris Raad van Toezicht, mevrouw S.C. van Laatum, MA.

Raad van Toezicht 2022

v.l.n.r. mevrouw Van Breugel, de heer Broeders, mevrouw Wilke, de heer Van Laarhoven en de heer Hendriks

Relevante (voormalige) hoofd- en nevenfuncties

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken van het ziekenhuis. Hieronder leest u de taken en verantwoordelijkheden, toezichtvisie en manier van werken van de Raad van Toezicht.