Cliëntenraad Diakonessenhuis/MSBD

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit zeven personen. Zij denken namens alle cliënten mee met ons ziekenhuis.

Cliënten zijn alle mensen die om wat voor reden dan ook te maken krijgen met ons ziekenhuis. Dat zijn (toekomstige) patiënten, familie, begeleiders en bezoekers. De Cliëntenraad komt op voor de belangen van al deze cliënten.

Waar de Cliëntenraad voor is, staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en het Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad (MSBD). Dat kunnen ze doen als de Raad van Bestuur of het MSBD dat vraagt, maar ook ongevraagd. De adviezen gaan over alle onderwerpen die cliënten aangaan. Bijvoorbeeld over de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Bekijk hier de visie en het werkplan van de Cliëntenraad voor 2023-2024.

Overleggen

De Cliëntenraad komt tien keer per jaar samen. Daarnaast vergadert de Cliëntenraad zes keer met de Raad van Bestuur en het MSBD. De Cliëntenraad overlegt ook met andere personen en groepen in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld met de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Staf Diakonessenhuis en de Raad van Toezicht.

Contact

Heeft u een vraag aan de Cliëntenraad? Dan kunt u die stellen via het mailadres: [email protected]

Let op: de Cliëntenraad houdt zich bezig met het algemene cliënten belang. De Cliëntenraad heeft geen rol in de behandeling van persoonlijke klachten. Heeft u een klacht of suggestie over bijvoorbeeld een afdeling of een medewerker of over een medische ingreep? Dan kunt u u indienen via de klachtenprocedure.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De leden van de Cliëntenraad zijn vrijwilligers die cliënt zijn (geweest) van ons ziekenhuis. Ze hebben interesse voor de gezondheidszorg en voelen zich met ons ziekenhuis verbonden. De leden zijn benoemd voor vier jaar. Dat kan één keer verlengd worden met vier jaar.

 • Ma­rij­ke van der Does

  Voorzitter

  Profielfoto van Marijke van der Does, voorzitter van de Cliëntenraad van het Daikonessenhuis
 • Mar­tien Bouw­mans

  Lid

  Profielfoto van Martien Bouwmans, lid van de Cliëntenraad van het Daikonessenhuis
 • Maar­ten Dek­ker

  Lid

  Portretfoto van Maarten Dekker, lid van de cliëntenraad Diakonessenhuis
 • Roland Frie­le

  Lid

  R. Friele
 • Her­man Six­ma

  Lid

  Profielfoto van Herman Sixma, lid van de Cliëntenraad van het Daikonessenhuis
 • Ber­na Sol

  Lid

  Profielfoto van Berna Sol, lid van de Cliëntenraad van het Diakonessenhuis
 • Anna Vroe­ge

  Lid

  Anne Vroege, lid van de cliëntenraad Diakonessenhuis