Cliëntenraad Diakonessenhuis

De Cliëntenraad bestaat uit 6 personen. Zij denken namens alle cliënten mee met ons ziekenhuis.

Cliënten zijn alle mensen die om wat voor reden dan ook te maken krijgen met ons ziekenhuis. Dat zijn (toekomstige) patiënten, familie, begeleiders en bezoekers. De Cliëntenraad komt op voor de belangen van al deze cliënten.

Waar de Cliëntenraad voor is, staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Dat kunnen ze doen als de Raad van Bestuur dat vraagt, maar ook ongevraagd. De adviezen gaan over alle onderwerpen die cliënten aangaan. Bijvoorbeeld over de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Bekijk hier de speerpunten van de Cliëntenraad in 2019-2020.

Overleggen

De Cliëntenraad komt ongeveer tien keer per jaar samen. Bij een paar vergaderingen is de Raad van Bestuur aanwezig. De Cliëntenraad overlegt ook met andere personen en groepen in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld met het Bestuur van de Medische Staf, de Ondernemingsraad, de VAR en de Raad van Toezicht.

Contact

Heeft u een vraag aan de Cliëntenraad? Dan kunt u die stellen via het mailadres: clientenraad@diakhuis.nl

Let op: de Cliëntenraad houdt zich bezig met het algemene cliënten belang. De Cliëntenraad heeft geen rol in de behandeling van persoonlijke klachten. Heeft u een klacht of suggestie over bijvoorbeeld een afdeling of een medewerker of over een medische ingreep? Dan kunt u u indienen via de klachtenprocedure.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De leden van de Cliëntenraad zijn vrijwilligers die cliënt zijn (geweest) van ons ziekenhuis. Ze hebben interesse voor de gezondheidszorg en voelen zich met ons ziekenhuis verbonden. De leden zijn benoemd voor drie jaar. Dat kan één keer verlengd worden met drie jaar.

 • Ma­rij­ke van der Does

  Voorzitter

  Profielfoto van Marijke van der Does, voorzitter van de Cliëntenraad van het Daikonessenhuis
 • Mar­tien Bouw­mans

  Lid

  Profielfoto van Martien Bouwmans, lid van de Cliëntenraad van het Daikonessenhuis
 • Her­man Six­ma

  Lid

  Profielfoto van Herman Sixma, lid van de Cliëntenraad van het Daikonessenhuis
 • Ber­na Sol

  Lid

  Profielfoto van Berna Sol, lid van de Cliëntenraad van het Diakonessenhuis
 • Anna Vroe­ge

  Lid

  Anne Vroege, lid van de cliëntenraad Diakonessenhuis
 • Va­ca­tu­re

  Lid

  Dummy - Vrouw