Raad van Bestuur Diakonessenhuis

De Raad van Bestuur is op het hoogste niveau eindverantwoordelijk voor alles wat in ons ziekenhuis gebeurt. Voor de koers van onze organisatie en voor het nakomen en uitvoeren van alle afspraken. Voor de zakelijke en financiële kant en de medisch-inhoudelijke kant.

De Raad van Bestuur stemt de medische inhoud af met het Bestuur van de Medische Staf. En ook met de adviesorganen zoals de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Bij zaken die over verpleegkundige inhoud gaan, is dat ook de Verpleegkundige Staf Diakonessenhuis.

De voorzitter van de Raad van Bestuur is drs. J.M.M. Taks (John). Heeft u een vraag aan John Taks? Dan kunt u hem een e-mail sturen.

Foto John Taks, voorzitter Raad van Bestuur Diakonessenhuis

Drs. V.M.F. Broex (Vivian) is lid Raad van Bestuur.

Profielfoto van V.M.F., lid Raad van Bestuur

Financieel en maatschappelijk verslag

De Raad van Bestuur brengt verslag uit aan de Raad van Toezicht. Over of de financiële en maatschappelijke afspraken nagekomen zijn. Dat gebeurt meestal achteraf.

Ook brengt de Raad van Bestuur verslag uit aan andere belanghebbenden en toezichthouders. Dat kan binnen of buiten de organisatie zijn. Het gebeurt bijvoorbeeld door ieder jaar het jaardocument te publiceren.

Wat doet de Raad van Bestuur?

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de koers en afspraken van het ziekenhuis en voor het bereiken van de missie en de doelstellingen. Beslissingen neemt de Raad van Bestuur in een officiële vergadering. Die is iedere week.

De Raad van Bestuur geeft leiding aan de managers van clusters en stafafdelingen. Een cluster is een groep zorgafdelingen. De Raad van Bestuur geeft de managers de taken en verantwoordelijkheid om leiding te geven aan de clusters en stafafdelingen. De clusters en stafafdelingen maken ieder jaar een jaarplan en begroting. Daarin spreken ze af met de Raad van Bestuur welke resultaten ze gaan halen. De Raad van Bestuur bespreekt achteraf met de managers of ze zich aan de afspraken hebben gehouden.