Verpleegkundige Adviesraad Diakonessenhuis

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) geeft adviezen aan de Raad van Bestuur. Dan doen ze gevraagd en ongevraagd.

De adviezen kunnen gaan over:

  • vakinhoudelijke onderwerpen.
  • het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit van de verpleegkundige zorg.
  • actief bijdragen aan het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van afspraken de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.

De VAR bestaat uit een dagelijks bestuur en VAR-leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier verpleegkundigen. Het dagelijks bestuur overlegt iedere week.

Daarnaast is er één keer per maand een VAR-vergadering. Dit is een overleg tussen het dagelijks bestuur en de leden van de VAR. Zij bespreken dan de lopende zaken en zaken vanuit de praktijk. 

De VAR overlegt eens per acht weken met de Raad van Bestuur. Dan bespreken ze adviezen, afspraken en algemene zaken in het ziekenhuis die de beroepsgroep aangaan.  

De leden van het dagelijks bestuur van de VAR zijn:

  • Emily Westerbrink (voorzitter), Intensive Care & wondverpleegkundige
  • Rana Achterberg, verpleegkundige ZB3
  • Laura Schraauwers, Spoedeisende Hulp verpleegkundige
  • Jannine Esveld, Intensive Care verpleegkundige (tijdelijk afwezig)

Een ambtelijk secretaris ondersteunt de VAR.