Pathologie

Soms moeten we weefsel of cellen van u onderzoeken. We kunnen dan zien wat er met u aan de hand is. Bijvoorbeeld bij kanker, maar ook bij veel andere ziekten. Het onderzoek van cellen of weefsels gebeurt door de afdeling Pathologie.

Vrouw wacht met telefoon in haar hand

Wij hebben een afdeling Pathologie samen met het St. Antonius ziekenhuis. Die afdeling zit in Nieuwegein. Al het onderzoek aan cellen en weefsels gebeurt daar. De uitslag van het onderzoek komt gewoon in uw medisch dossier. Uw eigen arts bespreekt de uitslag met u. Samen beslist u dan welke behandeling u krijgt.