Expertisecentrum voor neuromodulatie

Wij zijn een van de grootste centra voor neuromodulatie in Nederland. We voeren neuromodulatie uit bij meer dan 90 patiënten per jaar.

Pijn is een waarschuwing en roept reacties op. Als we ergens pijn door ervaren proberen we bijvoorbeeld die pijn een volgende keer te voorkomen. Soms lukt dat niet. Dan roept onze reactie juist weer nieuwe pijn op. Zo ontstaat chronische pijn. Bij neuromodulatie helpen we u samen met andere specialisten, zoals een psycholoog, om dit te doorbreken.

Wat is neuromodulatie?

Bij neuromodulatie stimuleren we uw ruggenmerg. U heeft pijn omdat er prikkels naar uw hersenen gaan. Door uw ruggenmerg te stimuleren houden we deze prikkels tegen. U heeft daardoor minder pijn.

Er zijn drie vormen van neuromodulatie:

  • Elektrische stimulatie van uw ruggenmerg
  • Elektrische stimulatie van een zenuwwortel
  • Het toedienen van een medicijn in uw ruggenmergvloeistof

Neuromodulatie helpt niet bij iedere pijn. Neuromodulatie is een ingrijpende behandeling. We doen dit alleen als andere behandelingen niet werken.