Pijnpolikliniek helpt bij chronische pijnklachten

In Nederland lijden er iedere dag 1 op de 5 mensen aan chronische pijn. Chronische pijn is een ziekte waarbij iemand constant pijn heeft. Op de afdeling Pijnbehandeling doen wij er alles aan om deze mensen te helpen.

Wat is pijn?

Ons lichaam geeft een waarschuwing als er iets mis is. We krijgen pijn. Soms slaat het pijnsysteem op hol. Het lichaam blijft ons waarschuwen terwijl de oorzaak van de pijn is verdwenen. Er ontstaat chronische pijn. Chronische pijn ontstaat ook als de pijnoorzaak niet helemaal kan worden weggenomen. Het Diakonessenhuis is expert op het gebied van pijngeneeskunde. De afdeling Pijnbehandeling in Zeist is een van de weinige in Nederland waar alle behandelvormen mogelijk zijn.

De resultaten van de behandeling kunnen per patiënt verschillen. We kunnen niet garanderen dat we u helemaal van de pijn af kunnen helpen als u al 20 of 30 jaar rugpijn heeft. We kunnen de pijn vaak wel verminderen. Daarmee neemt de kwaliteit van leven toe.

Chronische pijn neemt toe

Het  aantal mensen met chronische pijn in Nederland groeit. Dit komt deels door de vergrijzing, maar ook omdat pijn minder geaccepteerd wordt. Nu wil je op als 75-jarige zelf boodschappen doen en op vakantie kunnen. Chronische pijn komt het meest voor in de vorm van lage rugpijn, nekklachten staan op een tweede plaats. Daarnaast lijden mensen ook steeds meer aan pijn door kanker of de behandeling daarvan. Vroeger ging je daar vaak dood aan. Nu lijkt kanker steeds meer op een chronische ziekte met chronische pijn.

Zorgverleners in het pijnteam

Pijn heeft veel verschillende oorzaken en gevolgen. Wij kijken daar vanuit verschillende invalshoeken naar. We werken met een team van verschillende zorgverleners: neurologen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, neurochirurgen en psychologen. Gezamenlijk bespreken en bekijken we de behandelmogelijkheden en besluiten we samen met u wat we gaan doen. We kijken daarbij ook naar wat er al is gedaan en wat u zelf kunt doen om zo goed mogelijk te functioneren. Chronische pijn heeft immers een grote impact op uw leven.

Meer inzicht bij huisartsen

Om chronische pijn goed te kunnen behandelen is het belangrijk om de aandoening vroeg te herkennen. Huisartsen spelen hierin een belangrijke rol. We proberen uw huisarts daar zoveel mogelijk bij te helpen. We doen dit door nascholing, advies en meeloopdagen. We zetten ons ook in om een richtlijn voor de behandeling van chronische pijn te ontwikkelen voor huisartsen.

Behandelingen bij chronische pijn