Wij mailen veilig via ZorgMail

Wij gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie en kiezen voor veilig mailen via ZorgMail. ZorgMail gebruiken we voor de afspraakbevestiging en afspraakherinnering die u via mail van ons ontvangt.

Wat is ZorgMail?

ZorgMail is een manier om beveiligd een e-mail te versturen. ZorgMail versleutelt de inhoud van berichten. Dat is belangrijk bij berichten die vertrouwelijke gegevens bevatten, zoals medische informatie en patiëntengegevens. Op deze manier kunnen alleen de ontvanger en de verzender bij deze informatie. Als ontvanger kunt u het bericht openen met een code die u van ZorgMail per sms, mondeling of via een tweede e-mail ontvangt.

Hoe kan ik een ZorgMail-bericht lezen?

Een ZorgMail-bericht komt in uw mailbox binnen. Via de groene knop 'Bericht lezen' gaat u verder. Vervolgens krijgt u een scherm waarmee u een toegangscode kunt aanvragen. Door op de knop ‘Stuur toegangscode' te klikken, laat u de code naar uw telefoon of naar uw mailbox sturen. Dit hangt af van de controlemethode die de verzender heeft ‘aangevraagd’.

Voorbeeld van het ZorgMail bericht: Stuur toegangscode

Bij drukken op de knop ‘Stuur toegangscode' krijgt u meteen een nieuw scherm waarin u de toegangscode kunt intypen. De toegangscode ontvangt u vrijwel meteen via SMS of in een tweede mail. Hiermee opent u het bericht.

Voorbeeld van het ZorgMail bericht: Toegangscode invoeren

Hoe kan ik reageren op het ontvangen bericht?

Klik op het balkje ‘Beantwoorden’ linksboven, of op het blauwe balkje 'Beantwoorden' na de voetnoot onder het bericht.

Veilig mailen in het Diakonessenhuis via Zorgmail

Vragen?

Heeft u vragen over Zorgmail? Dan kunt u contact opnemen met de persoon die u het bericht heeft gestuurd.