Psychiatrie

De psychiater staat voor u klaar als u naast lichamelijke problemen ook psychische klachten heeft. Wij onderzoeken en behandelen uw klachten.

Vrouw zit op een bankje in het bos en is in gesprek

Bent u opgenomen in het Diakonessenhuis en heeft u naast lichamelijke problemen ook psychische klachten? Dan kunnen we de psychiater en de verpleegkundig specialist GGZ inschakelen. Na onderzoek en diagnose behandelen we uw klachten. Hierdoor gaat u zich vaak lichamelijk ook beter voelen. U herstelt sneller en de kwaliteit van uw leven neemt toe.

Psychiatrisch onderzoek

Als u in het Diakonessenhuis bent opgenomen en u psychische problemen heeft of krijgt, kan uw specialist een psychiater om advies vragen. De psychiater of verpleegkundig specialist GGZ onderzoekt dan uw klachten. Uw  klachten kunnen bekend voor u zijn of tijdens de opname zijn ontstaan. Klachten waarvoor de psychiater of verpleegkundig specialist GGZ kunnen worden ingeschakeld zijn:

  • depressieve stoornissen
  • angststoornissen
  • verwardheid
  • geheugenproblemen

Bij bestaande psychische problemen, zoals verslavingen, vragen we de psychiater ook om hulp.

Samenwerking psychiatrie

Psychiatrie werkt samen met andere specialismen. Bijvoorbeeld Ouderengeneeskunde, Medische psychologie en Geestelijke verzorging. Bij Ouderengeneeskunde behandelen we patiënten met verwardheid. 

POP PLUS polikliniek 

Psychiatrie is verbonden aan de POP PLUS polikliniek. Hier werken verschillende specialismen samen om kwetsbare zwangeren tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd te behandelen en te begeleiden. 

Lees meer over de POP-PLUS polikliniek

Specialisten van Altrecht 

Verpleegkundig specialist GGZ, C. Zwitserlood werkt vanuit Altrecht in ons ziekenhuis. Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Utrecht. 

  • C. Zwit­ser­lood

    verpleegkundig specialist GGZ

    C. Zwitserlood