Multidisciplinaire teams kinderen

In het Diakonessenhuis werken onze medisch psychologen mee in verschillende multidisciplinaire teams voor kinderen. Dit zijn teams waarin verschillende professionals samenwerken. Hier leest u waar deze teams zich mee bezig houden.

Kliniekoverleg

Tijdens het kliniekoverleg bespreken we iedere week hoe het met uw kind gaat. Verschillende professionals zijn aanwezig: een kinderarts, verpleegkundige en psycholoog.  Als team kijken we hoe de emoties van uw kind invloed hebben op zijn of haar klachten. Ook kijken we hoe we uw kind kunnen behandelen. Daarnaast denken wij mee over optimale psychologische zorg voor u en uw kind.

Poliklinisch overleg

Heeft uw kind naast de behandeling van een kinderarts ook een behandeling van onze psycholoog? Dan bespreken we tijdens het poliklinisch overleg hoe het met uw kind gaat. Het is een overleg tussen de kinderarts en psycholoog.

Werkgroep kindermishandeling

Tijdens de werkgroep kindermishandeling bespreken we kinderen bij wie iemand in het ziekenhuis denkt dat het misschien mishandeld wordt. Zo’n melding kan komen van de spoedeisende hulp.

Poep- en plaspoli

Het team de poep- en plaspolikliniek pakt poep- en plasproblemen aan bij kinderen. Soms hebben deze problemen een lichamelijke oorzaak, en soms ook niet. Tijdens het spreekuur speciaal voor poep- en plasproblemen krijgt uw kind adviezen mee.

Polikliniek voor jeugd en alcohol

Het team op de polikliniek voor jeugd en alcohol is er voor oudere kinderen tot 18 jaar. Samen met uw kind komt u naar onze polikliniek. Tijdens het spreekuur hebben u en uw kind een gesprek met de kinderarts. In twee tot drie gesprekken leren we u en uw kind  wat de gevolgen zijn van alcoholgebruik. En wat uw kind zelf kan doen om alcoholschade in de toekomst te voorkomen.