Spreekuur Psychologie voor kinderen

Uw kind komt op het spreekuur Psychologie voor kinderen als de specialist hem of haar doorverwijst. De specialist bespreekt dit altijd eerst met u. Hier leest u wat u en uw kind op het spreekuur kunnen verwachten.

Intakegesprek

U krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Wij vragen u voor dit eerste gesprek een vragenlijst in te vullen over de ontwikkeling van uw kind. Tijdens het intakegesprek bespreken we de klachten van uw kind. Dit gesprek is alleen met u, alleen met uw kind  of samen. Dat hangt af van de leeftijd van uw kind en het probleem.

Het eerste gesprek duurt meestal een uur. Soms heeft uw kind direct na het gesprek een onderzoek. Of stellen we meteen een behandeling voor. Het is ook mogelijk dat we u adviseren om ergens anders hulp te zoeken. In dat geval zoeken we samen met u naar de beste behandeling voor uw kind.

Psychologisch onderzoek

Het onderzoek bestaat uit gesprekken en tests. Wij kijken eerst welk onderzoek het beste past bij de situatie van uw kind. Bijvoorbeeld een intelligentietest, een ontwikkelingstest of een test voor geheugen en aandacht. Soms doet uw kind een persoonlijkheidsonderzoek om inzicht te krijgen in de sociaal emotionele situatie.

Het testmateriaal

Ons testmateriaal past bij de leeftijd en het niveau van uw kind. De tests bestaan uit spelmateriaal, vragen en opdrachten. Soms kijken we hoe uw kind speelt. Dat doen we vooral bij jonge kinderen. Ook vult u als ouder(s) een aantal vragenlijsten in over uw kind. We bespreken de uitkomsten van het onderzoek met uw kind. Afhankelijk van de leeftijd bent u daar wel of niet bij.

De behandelingen

Soms behandelen we uw kind zelf en soms verwijzen we uw kind door. Onze behandeling is altijd kort. Samen kijken we hoe uw kind kan omgaan met de gevolgen van een ziekte of het verwerken van vervelende gebeurtenissen.

 Uw kind kan de volgende behandelingen krijgen:

  • Aanleren van vaardigheden of ontspanningstechnieken
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Oudergesprekken: om u te helpen de klachten van uw kind te verminderen
  • Speltherapie of EMDR: als uw kind een akelige ervaring moet verwerken

Hebben de klachten van uw kind niet te maken met medische problemen of een medische behandeling? Dan verwijzen wij uw kind door. Dat doen we ook als uw kind een lange behandeling nodig heeft.