Vertrouwelijkheid van uw gegevens

In het Diakonessenhuis gaan wij veilig om met uw gegevens. Hier leest u wat wij eraan doen om uw gegevens te beschermen.

Beroepsgeheim

Iedereen die bij ons werkt heeft een beroepsgeheim. Ook onze stagiaires. Dat betekent dat alles wat u ons vertelt veilig is bij ons. We delen wat u vertelt alleen met uw behandelaars als dat belangrijk is voor uw behandeling. Uw behandelaars hebben ook een beroepsgeheim. Dus ook bij hen is uw verhaal veilig.

Soms bespreken we  in een multidisciplinair team hoe het met u gaat. Dat is een team waarin we met andere specialisten samenwerken. Zo kijken we welke zorg het beste bij u past. Alle specialisten in het team hebben een beroepsgeheim. Aan zorgverleners buiten het ziekenhuis geven we nooit informatie zonder uw toestemming.

Elektronisch patiëntendossier

Ons hele ziekenhuis werkt met het elektronisch patiëntendossier. Dat betekent dat uw dossier op onze servers staat. Als u daar toestemming voor geeft, kunnen ook andere zorgverleners buiten het Diakonessenhuis die bij uw behandeling betrokken zijn, deze gegevens inzien.

Soms gebruiken we uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. U bent nooit herkenbaar: we halen uw naam bij uw gegevens weg. Vindt u dit toch vervelend? Laat het ons dan weten. Wij zorgen dat uw verhaal buiten het onderzoek blijft.

Gegevens delen met andere zorgverleners

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is het belangrijk dat zorgverleners zich een goed beeld van uw medische situatie kunnen vormen. Onderzoeken en behandelingen kunnen dan het beste op elkaar worden afgestemd. Wij mogen uw gegevens echter alleen met andere zorgverleners buiten het Diakonessenhuis delen, als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Bij uw inschrijving als patiënt in ons ziekenhuis, vragen wij u om die toestemming. Als u die toestemming geeft, nemen we dat op in uw patiëntendossier (mijnDiak). U kunt ook zelf die toestemming geven en ook weer intrekken in mijnDiak.

Recht op inzage van gegevens

U mag altijd in uw eigen dossier kijken. Ook kunt u het zeggen als u niet wilt dat uw verwijzer informatie krijgt. Wilt u uw dossier bekijken? Dan kunt u terecht bij uw psycholoog.

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Al onze psychologen zijn lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ze zijn gebonden aan de beroepscode voor psychologen. Bij het NIP kunt u terecht met vragen over het werk van onze psychologen.

NIP
Postbus 2085
3500 GB Utrecht