R. van de Ven, MSc.

Verpleegkundig specialist met als aandachtsgebieden: multiple sclerose (MS) en hoofdpijn.

Profielfoto verpleegkundig specialist R. van de Ven

R. van de Ven, MSc.

Na het behalen van mijn HBO diploma verpleegkundige heb ik in het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg de opleiding tot intensive care/coronary care (IC/CC) verpleegkundige gevolgd.

In dit ziekenhuis – een boven regionaal neurotrauma centrum – heb ik als  IC/CC -verpleegkundige veel ervaring opgedaan met neurologische- en neurochirurgische patiënten.

In 2008 heb ik de overstap gemaakt naar het Centrum voor Thuisbeademing van het UMC Utrecht. Tot 2012 ben ik daar werkzaam geweest als ‘casemanager’ voor mensen  die chronisch beademd werden.  Een groot deel van mijn patiënten had neurologische- en/of neuromusculaire aandoeningen zoals bijvoorbeeld amyotrofische laterale sclerose (ALS).In 2012 ben ik  gestart met  de opleiding Master of Advanced Nursing Practice (MANP) welke ik in 2014 succesvol heb afgerond. Aansluitend heb ik veel patiënten ingesteld op chronische beademing, patiënten die ik vervolgens poliklinisch vervolgde.

In 2018 ben ik begonnen op de poliklinische neurologie van het Diakonessenhuis. Mijn speciale aandacht gaat uit naar mensen met de aandoening multiple sclerose (MS) en mensen die al langere tijd ernstige hoofdpijnklachten hebben.

Voor wat betreft de MS neem ik een deel van de werkzaamheden van de neuroloog waar; ik heb een eigen spreekuur, draag zorg voor verschillende  onderzoeken en schrijf zelfstandig medicatie voor. In geval ven een exacerbatie (schub) organiseer ik zo nodig een behandeling in het ziekenhuis.

De patiënten met hoofdpijnklachten ontvang ik in een gezamenlijk spreekuur met een van de twee hoofdpijn neurologen. Hoofdpijn is een aandoening waar veel mensen aan leiden en veel impact heeft op het dagelijks functioneren. Samen met de neuroloog probeer ik de patiënten zo goed mogelijk te behandelen/begeleiden om zo de invloed van de klachten op het dagelijks leven te beperken.


Aandachtsgebieden

Mijn afstudeeropdracht – Analyse en verbetering van de patiëntenstroom op een recent geopende afdeling voor patiënten met (dreigende) chronische beademing – vormt nog dagelijks de basis voor inhoudelijke uitbreiding en verdere professionalisering van  huidige en toekomstige poliklinische spreekuren.


Nevenfuncties

Naast patiëntgebonden werkzaamheden begeleid ik collega’s bij verpleegkundige vervolgstudies. Samen met een medisch mentor probeer ik mijn collega’s zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige taken.