Specialismen & Afdelingen

Wij hebben alle medische specialismen in huis. Als dat nodig is, werken specialismen samen. Zo krijgt u de beste zorg dichtbij. Hieronder vindt u alle specialismen en afdelingen. Bij elk specialisme vindt u meer informatie. Over de onderzoeken die we uitvoeren, over hoe we u kunnen behandelen en over de gang van zaken op de polikliniek.

Vrouw staat in centrale hal van het Diakonessenhuis