Behandeling spoedzorg

Hoe ziet de behandeling bij spoedzorg eruit? Na onderzoek volgt een behandelplan. Daarna zijn er drie mogelijkheden: naar huis, opname of naar een ander ziekenhuis.

U gaat naar huis

Vaak kunt u na uw onderzoek en/of behandeling weer naar huis. U krijgt dan instructies of een folder mee over de nazorg thuis. Als het nodig is, krijgt u ook een afspraakbriefje mee voor een controle op de polikliniek. Of u krijgt een telefoonnummer mee om zelf een afspraak te maken. U kunt ook voor controle naar uw huisarts worden verwezen. Als u naar huis gaat, mailen wij een brief met alle informatie over uw SEH-bezoek aan uw huisarts.

U wordt opgenomen

Moet u worden opgenomen? Wij zorgen dat er een bed voor u klaar staat op de verpleegafdeling. U wordt opgehaald door iemand van de afdeling. Neem gerust een familielid of vriend(in) mee. Dat is prettig voor u en voor de afdeling. Bent u op de verpleegafdeling? De arts bespreekt dan samen met u een reanimatiebeleid.

U gaat naar een ander ziekenhuis

Het kan voorkomen dat u naar een ander ziekenhuis moet. Als we u moeten doorverwijzen naar een ander ziekenhuis, zorgen wij voor de doorverwijzing.

U heeft specialistische hulp nodig bij verslavingsproblematiek

Als uw klachten samenhangen met een verslaving aan alcohol, drugs of roken, kunnen wij u helpen daar iets aan te doen. Het Diakonessenhuis werkt samen met het Jellinek. Het Jellinek is gespecialiseerd in hulp bij verslaving.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over uw behandeling in het Diakonessenhuis? Bel met de polikliniek van uw specialisme. Is de polikliniek gesloten? Of heeft u een vraag over uw bezoek aan de spoedeisende hulp?

Klachten over uw behandeling

Heeft u problemen of klachten over uw behandeling? Bespreek dit met de arts of de verpleegkundige die u behandelt. Als het nodig is kunt u vragen naar de leidinggevende van de SEH. Bent u hierna niet tevreden? Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.