Spoedeisende hulp (SEH)

Moet u naar de spoedeisende hulp (SEH)? Dan komt u terecht in ons spoedzorgcentrum in Utrecht. Hier vindt u alle spoedzorg op één plek: de spoedeisende hulp, huisartsenpost en dienstapotheek. Lees wanneer u hier terecht komt en hoe het allemaal werkt op de SEH.

Wanneer u bij SEH komt

U komt naar de SEH wanneer:

  • uw huisarts of de huisarts op de huisartsenpost u doorverwijst naar de SEH.
  • de röntgenafdeling u doorverwijst naar de SEH.
  • u met de ambulance naar het ziekenhuis bent gebracht.
  • u specifiek verzocht bent om naar de SEH te komen.

Zo werkt het op de SEH

Komt u naar de SEH? Meld u dan bij binnenkomst eerst aan de balie. Hier geeft u uw persoonlijke gegevens door aan de secretaresse en de reden van uw komst. Neem de volgende documenten mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Uw pas van uw zorgverzekeraar
  • Een verwijzing van uw huisarts (als u die gekregen hebt)

Ook stelt de secretaresse u een aantal vragen over een mogelijke MRSA-besmetting. Ze vraagt of u:

  • voor uw beroep contact heeft (gehad) of woont op een bedrijf met levende varkens of vleeskalveren.
  • de afgelopen twee maanden een behandeling kreeg in een buitenlands ziekenhuis.

Na uw inschrijving gaat u naar de wachtkamer en vult u een vragenlijst in. Vragen die u niet kunt beantwoorden, laat u open. U geeft het ingevulde formulier aan de verpleegkundige of arts die u ophaalt. U krijgt dan zo snel mogelijk de behandeling die u nodig heeft. Om te bepalen hoe snel een arts u helpt, werken we met een triagesysteem. 

Extra aandacht voor kinderen en ouderen

Roesje bij behandeling

Bij een pijnlijke behandeling kunt u of uw kind een roesje krijgen. Dit betekent dat u in een lichte slaaptoestand komt. Sedatie noemen we dat. Onze artsen hebben de kennis in huis om u dit roesje te geven. Hierdoor kunt u zich beter ontspannen, heeft u minder pijn en kunnen de artsen de ingreep beter uitvoeren.