Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis

Heeft u een bijzondere band met ons? Misschien bent u hier geboren, behandeld of werkt u al jaren met ons samen aan de beste zorg dichtbij. Dan voelt het bijna als vriendschap. We hebben veel vrienden en daar zijn we blij mee. Mensen en organisaties uit Utrecht en omgeving. Vrienden die onze zorg een warm hart toe dragen en mensen en organisaties die iets extra’s willen doen voor onze patiënten. Ook u kunt vriend worden.

Extra’s dankzij de Stichting Vrienden

Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis. Dat weten we maar al te goed. Wij doen er dan ook alles aan om een verblijf bij ons zo prettig mogelijk te maken. Maar daar zijn extra voorzieningen voor nodig.

Dankzij de Stichting Vrienden kunnen we extra’s bieden. Die extra’s maken de zorg voor onze patiënten aangenamer. Zo konden we in Utrecht een keuken maken in het vernieuwde Dagbehandelcentrum oncologie en hematologie. Daar krijgen onder andere patiënten met kanker hun chemokuren. In de keuken kunnen de patiënten iets te eten maken op het moment dat ze zelf willen. Ook heeft de stichting ondersteund bij het mogelijk maken van de nieuwbouw van ons Spoedzorgcentrum in Utrecht. Dat ging in 2013 open.

Vriend worden van de stichting of doneren?

Wilt u financieel bijdragen, klein of groot? Met een bijdrage van 35 euro per jaar bent u al ‘vriend van het Diakonessenhuis’. Ook bedrijven kunnen vriend worden.

U kunt natuurlijk ook een eenmalige donatie geven. Of bijvoorbeeld doneren uit een nalatenschap.

Diakonessenhuis Onderzoeksfonds

Door wetenschappelijk onderzoek krijgen we beter inzicht in ziektebeelden en meer kennis over het voorkomen van ziekten en aandoeningen. Onderzoek is nodig voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en technieken. Het Diakonessenhuis Onderzoeksfonds maakt medisch-wetenschappelijk onderzoek mogelijk in ons ziekenhuis.

Een deel van de donaties aan de Stichting Vrienden gaat naar ons Onderzoeksfonds. Zo blijven we met uw hulp onze patiëntenzorg verbeteren en vernieuwen.

Steun de Roparun

We zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. En we willen hen ook graag helpen van mens tot mens. Om ondanks de ziekte ‘in balans’ te zijn en te blijven. Samen met anderen bieden we extra’s om deze ziekte dragelijker maken. Daarom sponsoren we dit goede doel. Graag doen we daarvoor ook een beroep op u.

ANBI

Sinds 1 januari 2014 is de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie over deze regeling treft u aan op www.anbi.nl. Fiscaal nummer: 803541740 Kamer van Koophandel: 41185611

Organisatie

De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis heeft een driehoofdig Bestuur en een Raad van Toezicht.

Het bestuur bestaat uit:

  • Drs. V.M.F. Broex - voorzitter Raad van Bestuur
  • Dr. D.R. Colnot - interim-lid Raad van Bestuur
  • Drs. F.J. Riemens - interim-lid Raad van Bestuur

 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer H.W. Broeders, voorzitter Raad van Toezicht
  • Mevrouw drs. R.M.H. Wilke, MBA, lid Raad van Toezicht
  • De heer drs. J.G.M. Hendriks, lid Raad van Toezicht
  • Mevrouw drs. L. van Breugel, lid Raad van Toezicht
  • De heer prof. dr. C. van Laarhoven, lid Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht vervullen deze functie onbezoldigd.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden om te doneren? Of heeft u een idee voor een samenwerkingen op maat? Neem dan contact op met:

Afdeling Communicatie van het Diakonessenhuis
Telefoon: 088 250 9705
E-mail: [email protected]