Voor uw operatie

Op de dag van uw opname meldt u zich bij de receptie van het ziekenhuis. De mensen achter de receptie wijzen u waar u naartoe moet. Als u dat prettig vindt, loopt er een vrijwilliger met u mee.

Preoperatieve screening

Voordat u wordt geopereerd, krijgt u een preoperatieve screening. U krijgt vragen over uw gezondheid, allergieën, welke medicijnen u gebruikt en eventuele eerdere operaties. Ook bespreken we welke medicijnen u na de operatie kunt gebruiken. 

Meestal doen we ook nog lichamelijk onderzoek. Soms vragen we aanvullend onderzoek aan, zoals bloedonderzoek, een röntgenfoto of een cardiogram (ECG). Wij maken hiervoor de afspraken.

De kamers

U krijgt een kamer toegewezen op de verpleegafdeling. Wij hebben een- tot vijfpersoonskamers. Bij het toewijzen van uw kamer houden wij zoveel mogelijk rekening met uw aandoening en persoonlijke omstandigheden. 

Mannen en vrouwen liggen samen op een kamer. Wilt u liever niet op een gemengde zaal liggen? Laat het ons weten tijdens het intakegesprek. 

Polsbandje

Op de verpleegafdeling krijgt u een polsbandje om. Daarop staat uw naam, geboortedatum en de afdeling waar u bent opgenomen. Zo weet iedereen in het ziekenhuis altijd wie u bent. Het is belangrijk dat u dit polsbandje tijdens uw hele verblijf draagt. 

Geef uw contactpersonen door

Tijdens uw opname laten we uw familieleden of vrienden weten hoe het met u gaat. Bij het intakegesprek kunt u aan ons doorgeven wie uw contactpersonen zijn. Alleen aan hen geven wij informatie over uw toestand.

Dagopname

Gaat u op de dag van uw operatie nog naar huis? Dan bereiden we u op de afdeling Dagbehandeling voor op uw operatie. Vanaf daar brengen we u naar de operatiekamer.

Voor u naar de operatiekamer gaat, krijgt u een infuus voor uw verdoving. Daarna gaat u naar de operatiekamer. Bij kinderen of verstandelijk gehandicapten mag er een ouder of begeleider mee.