Een bezoek aan de POS

Voordat u een operatie of ingreep ondergaat, gaat u naar de poli PreOperatieve Screening, de POS. Hier vult u een vragenlijst in over uw gezondheid. Dit kan ook thuis via uw patiëntenportaal (mijnDiak).

Als u wordt opgenomen, krijgt u een gesprek met een apothekersassistent, een verpleegkundige en een anesthesioloog of een PA-anesthesie. Dit hangt af van uw gezondheidstoestand en uw persoonlijke wens.

Vragenlijst invullen

Op basis van uw antwoorden in de vragenlijst, adviseren wij u over uw ingreep. De vragen gaan onder andere over uw medische voorgeschiedenis, mogelijke allergieën en uw verwachte herstel na de ingreep. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een half uur. U kunt de vragenlijst ook thuis via het patiëntenportaal of op de POS (samen met een familielid of begeleider) invullen.

Als u uw gegevens niet digitaal kunt invullen of aanleveren, dan kunnen wij dit samen met u doen.

Gesprek met de apothekersassistent

De apothekersassistent vraagt welke medicijnen u gebruikt en in welke dosering. Geef voor uw bezoek bij uw eigen apotheek toestemming voor het uitwisselen van informatie over uw medicijnen. U kunt toestemming geven via het Landelijk SchakelPunt of op de website www.volgjezorg.nl. Als u geen toestemming geeft, moet u een actueel medicijnoverzicht meenemen als u op de POS komt. De apothekersassistent geeft uw medicijnoverzicht door aan de afdeling waar u wordt opgenomen. U bent samen met ons verantwoordelijk voor een kloppend medicatieoverzicht voor uw opname.

Gesprek met de verpleegkundige

De verpleegkundige bespreekt o.a. uw lichamelijke conditie met u. Zij meet uw bloeddruk en bepaalt uw lengte en gewicht. Zij legt uit hoe de dag van opname er uitziet. Zij bespreekt ook uw thuissituatie met u en vraagt of u zelfstandig thuis kunt herstellen. Zij informeert u over hoe u extra zorg of verblijf kunt regelen voor na uw ontslag uit het ziekenhuis. U krijgt daarbij eventueel folders en een uitleg. U kunt zelf ook vragen stellen.

Gesprek met de anesthesioloog/PA-anesthesie

De anesthesioloog bespreekt met u de verschillende mogelijkheden voor verdoving tijdens de ingreep, en de risico’s die daarbij horen. Voor sommige ingrepen krijgt u een volledige narcose, voor andere ingrepen kunt u kiezen voor een regionale of plaatselijke verdoving. U bepaalt in overleg met de anesthesioloog wat voor u de beste optie is.  Bekijk hier informatieve filmpjes over de verschillende mogelijkheden voor verdoving. Wij raden u aan de filmpjes te bekijken voordat u de POS  bezoekt.

De anesthesioloog bespreekt met u of u iets moet veranderen in uw medicijnen in de dagen voor uw ingreep. Soms vraagt de anesthesioloog om aanvullend onderzoek, zoals een hartfilmpje of bloedonderzoek, om zeker te weten of de ingreep voor u veilig is. Als alles in orde is, geeft de anesthesioloog toestemming voor de ingreep.

Uw bezoek aan de POS kan tot een uur duren. Dit hangt o.a. af van uw gezondheid.

Als u onder behandeling bent van een cardioloog of hartspecialist in een ander ziekenhuis is het fijn als u gegevens hierover (als u die heeft) meeneemt. Daardoor is de wachttijd minder lang.

Datum van uw opname en ingreep

Nadat de anesthesioloog en de verpleegkundige toestemming hebben gegeven voor de ingreep, krijgt u een voorstel voor een opnamedatum. Dit voorstel krijgt u per brief of telefonisch. Kunt u niet naar uw afspraak komen of wilt u uw afspraak wijzigen, geef dit dat door aan de POS op:

088 250 5058 voor Utrecht
088 250 9030 voor Zeist