Naar huis na uw opname

Soms heeft u na uw opname nog zorg nodig. Dit hangt af van de ingreep en uw thuissituatie. Bij de intake voor uw opname bespreekt de verpleegkundige met u welke zorg u nodig heeft.

Zorg tijdig regelen

Voor alle nazorg adviseren wij u/uw naasten deze zorg tijdig te regelen. Zodra u geen ziekenhuisbehandeling meer nodig heeft, kunt u namelijk niet in het ziekenhuis blijven. Ook niet als u dan nog geen of onvoldoende nazorg heeft geregeld. In zo’n geval betekent dat, dat uw naasten of uw huisarts met spoed nog zaken moet regelen. Deze situatie willen we voorkomen.