Uw rechten en plichten

Komt u in ons ziekenhuis komt voor een behandeling of operatie? U krijgt dan te maken met een aantal rechten en plichten. Bekijk hier uw belangrijkste rechten en plichten.

Huisregels

In ons ziekenhuis gaan wij gastvrij en respectvol met elkaar om. We vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons veilig voelt. We hebben daarom huisregels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden.

Uw rechten

Als patiënt van het Diakonessenhuis heeft u verschillende rechten.

Uw plichten

Als patiënt heeft u verschillende plichten wanneer u ons ziekenhuis bezoekt.

Mee doen aan wetenschappelijk onderzoek

Uw arts kan vragen of u wilt meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. U krijgt duidelijke informatie over het onderzoek. Bijvoorbeeld wat er gebeurt, hoe lang het duurt en wat de voordelen en nadelen voor u zijn.

U beslist zelf of u vrijwillig meedoet aan het onderzoek. Doet u mee? Dan kunt u op een later moment altijd stoppen.

Uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Met wetenschappelijk onderzoek komen we meer te weten over ziekten. Zo verbeteren we behandelingen en onze zorg. Daarom geven we gegevens over ziekte en behandeling ook aan landelijke organisaties. Die gebruiken de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

We geven de gegevens door zonder uw naam. Als we gegevens wel met namen doorgeven, vragen we toestemming voor aan u. Dat zijn we verplicht.

Heeft u vragen over het gebruik van uw gegevens? Of wilt u niet dat we uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek? Bespreek dit dan met uw arts.

Rechten van kinderen

Is uw kind patiënt bij ons? Dan heeft u speciale rechten. De rechten en plichten verschillen per leeftijdsgroep.