Medische fotografie

Uw arts wil soms foto’s van uw aandoening. Soms fotografeert de arts zelf, maar vaak verwijst uw arts u door naar de medisch fotograaf. Medische fotografie is iets anders dan röntgenfotografie.

Foto’s voor uw behandeling of verzekering

De foto’s kunnen nodig zijn bij uw behandeling. Soms zijn foto’s nodig voor de ziektekostenverzekering.

Medisch fotograaf Chantal Rizon heeft op locatie Utrecht een fotostudio. Zij fotografeert medische onderwerpen die met het blote oog zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld huidafwijkingen of verwondingen. Of operaties die het uiterlijk veranderen, zoals een flapoorcorrectie.  Medische fotografie is iets anders dan röntgenfotografie.

De medisch fotograaf is aangesloten bij de beroepsvereniging DuPho en ingeschreven in het register van het Platform Medisch Wetenschappelijke Fotografie. We beloven dat anderen uw foto’s niet kunnen inzien.