Rechten van kinderen

Is uw kind patiënt bij ons? Dan hebben uw kind en u speciale rechten. Die staan in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De rechten en plichten verschillen per leeftijdsgroep.

Rechten per leeftijd

In de WGBO staan de rechten voor kinderen ingedeeld in drie groepen. Voor iedere groep zijn andere rechten voor uw kind en u als ouder. Die rechten gaan over:

  • Wie moet toestemming geven voor een onderzoek of behandeling? Dat kan uw kind zelf zijn of u als ouder.
  • Wie heeft recht op de informatie die nodig is om toestemming te geven?
  • Wie mag het medisch dossier van uw kind bekijken?

De drie leeftijdsgroepen zijn:

  • kinderen tot 12 jaar
  • kinderen tussen 12 tot 16 jaar
  • kinderen van 16 jaar en ouder

Bespreek de rechten en plichten met uw kind

Bespreek de informatie ook met uw kind. Of laat uw kind de informatie zelf lezen op de website Ja dokter nee dokter.

Voor elke leeftijdsgroep zijn er bijzondere situaties. Daar bijzondere regels voor. Meer weten? Vraag het de arts van uw kind.

Recht op privacy van uw kind

Wij vertellen alleen aan u hoe het met uw kind gaat. Dat vertellen we aan niemand anders.

Uw plicht als ouders

Als ouders moet u ons duidelijk alle informatie over uw kind vertellen. Dan kunnen wij uw kind zo goed mogelijk behandelen en verzorgen.