Verpleegafdeling Ouderengeneeskunde

In overleg met u en uw huisarts of medisch specialist wordt u opgenomen op onze verpleegafdeling Ouderengeneeskunde op locatie Zeist.

Oudere vrouw krijgt hand op haar schouder

Ouderengeneeskunde: team

Het team bestaat uit artsen en verpleegkundigen die zich hebben gespecialiseerd in zorg aan ouderen. Als daar aanleiding voor is, worden andere zorgverleners bij uw behandeling betrokken. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, revalidatiearts of diëtist.

Ouderengeneeskunde: opname

Op de dag van opname meldt u zich bij de balie van de afdeling Ouderengeneeskunde op de tweede etage van locatie Zeist.

Wij raden u aan om samen met uw partner, familie of mantelzorger naar het ziekenhuis te komen. Op de eerste dag van uw opname heeft u gesprekken met de verpleegkundige en arts. Ook wordt er lichamelijk onderzoek gedaan.

Geef uw contactpersoon door

Met de verpleegkundige spreekt u af wie uw contactpersonen zijn tijdens uw ziekenhuisopname. Zij zijn uw en ons aanspreekpunt. Uw contactpersonen zij nauw betrokken bij uw opname.