Zorgdomein

Zorgdomein is een digitale verwijsapplicatie die gekoppeld is aan het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) en aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van uw patiënt, voordat die patiënt bij onze specialist komt.

U kunt via Zorgdomein:

  • uw patiënten aanmelden en
  • de verwijsbrief digitaal naar ons verzenden. De verwijsbrief maakt u gemakkelijk online met de relevante patiëntgegevens uit het HIS. De brief verzendt u via een beveiligde elektronische verbinding.
  • samen met uw patiënt snel zien welke behandelingen wij bieden, wat de toegangstijden zijn van de poliklinieken en wat de openingstijden zijn.
  • informatie uitwisselen met een medisch specialist. Daar hebben we werkafspraken over. Die gaan over de criteria waar de patiënt aan moet voldoen, welke voorbereiding nodig is voor diens eerste bezoek en welke onderzoeken u kunt aanvragen als huisarts.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor het verwijzen via Zorgdomein? Kijk dan op www.zorgdomein.nl. U kunt ook contact opnemen met de Servicedesk van Zorgdomein: [email protected] of telefoonnummer 020 471 5282.

U kunt zich direct aanmelden als verwijzer.

Heeft u opmerkingen of vragen over Zorgdomein die met ons te maken hebben? Mailt u die naar [email protected]. U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.