Contact voor zorgverleners

Wilt u contact met ons opnemen? Hier leest u bij wie u terecht kunt voor welke onderwerpen.

Huisartsentelefoon

Wilt u overleggen met een medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician assistant? Dat kan via de huisartsentelefoon: nummer 088 250 5555.

Spoedverwijzing

Wil u een patiënt met spoed verwijzen? Dit kan via de huisartsentelefoon 088 250 5555. U wordt doorverbonden met de dienstdoende specialist. Ook via Zorgdomein kunt u een patient met spoed verwijzen. Per verwijsproduct staat vermeld hoe u een spoedverwijzing naar het ziekenhuis kunt regelen.

Teleconsult

Wilt u digitaal een vraag stellen aan een medisch specialist in ons ziekenhuis? Maak dan gebruik van een teleconsult. U vraagt dit aan via Zorgdomein. Het grote voordeel van een teleconsult is dat u uw vraag kunt stellen op een moment dat het ú uitkomt. Omdat u ook een foto kunt meesturen (bijvoorbeeld van een plekje op de huid) of informatie over de patiënt (zoals de bloeduitslagen of medicatie), hoeft de patiënt niet altijd voor een diagnose of advies naar het ziekenhuis. Op afstand krijgt u binnen 3 werkdagen een diagnose en/of advies van een medisch specialist. U blijft daarbij de hoofdbehandelaar.

Overdracht/ ontslag van patiënten

Heeft u vragen over het ontslag van een patiënt, neem dan contact op met het transferteam via 088 250 6747. Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de specialist.

Transmuraal Incident Melden

Transmurale incidenten zijn onbedoelde gebeurtenissen tijdens de overdracht van patiënten, die geleid hebben of hadden kunnen leiden tot schade voor een patiënt. Het doel van Transmuraal Incident Melden is leren van dingen die (bijna) misgaan bij opname en ontslag. Daarmee kunnen we onze samenwerking verbeteren en daarmee de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Wijzigingen in uw huisartsenpraktijk

Heeft u een wijziging van een huisarts in uw huisartsenpraktijk? Wilt u al uw patiënten overzetten op naam van een nieuwe huisarts? Stuurt u dan email aan [email protected].

Vermeld alstublieft van de betreffende zorgverleners én van uw praktijk: de AGB-code en het Edifact abonnement nummer.

Klachten van patiënten

Uw patiënten kunnen een klacht indienen via onze klachtenfunctionaris.

Samenwerking

Heeft u een vraag, wens of idee over uw samenwerking met het Diakonessenhuis? Neemt u dan contact met ons op via [email protected]

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een van onze contactpersonen:

Laboratorium

Wilt u een onderzoek aanvragen bij een van onze laboratoria?

Online contact

U kunt veilig, zorgvuldig en actueel informatie uitwisselen met ons. Dat kan op vier verschillende manieren: