Functieonderzoek

De volgende eerstelijns functieonderzoeken kunt u via Zorgdomein bij ons aanvragen.

Gynaecologische echo’s

Met gynaecologische echo’s brengen we via een inwendige echo baarmoeder, eileiders en eierstokken in beeld. Dit kunt u laten doen op zowel onze locatie in Utrecht als onze locatie in Zeist. Er zijn geen contra-indicaties.
Redenen om zo’n echo bij ons aan te vragen zijn o.a. de termijnbepaling van een vroege zwangerschap, het controleren van IUD, hevige en/of pijnlijke menstruaties, buikpijnklachten, tussentijds bloedverlies of onregelmatige menstruaties, of een zwelling in de onderbuik.

Verloskundige echo’s

Verloskundige echo’s maken we meestal via de buik. We brengen daarmee zowel de baarmoeder als de baby goed in beeld. Ook deze echo voeren we op onze beide locaties uit. Er zijn geen contra-indicaties.

Redenen om een verloskundige echo bij ons aan te vragen zijn o.a. de termijnbepaling, foetale groei (+ Doppler) en/of ligging, de positie van de placenta, beoordeling van de hoeveelheid vruchtwater of de structurele 20 weken echo.


Ook geavanceerd Ultrageluidsonderzoek (GUO) kunt u bij ons aanvragen. Deze echo wordt gebruikt bij de 13 weken Eerste Trimester (ET-GUO), bij een verhoogd risico op structurele afwijkingen (GUO-1) en een verdenking op structurele afwijkingen bij echo elders (GUO-2)

Gastroduoendoscopie

Bij een duodenoscopie brengen we tijdens een endoscopie de slokdarm, maag en duodenum in beeld. De patiënt moet hiervoor nuchter zijn vanaf 0.00 uur de voorgaande dag, bloedverdunnende medicatie hoeft niet gestopt te worden.  Er is geen poliklinisch vervolg.
U kunt dit laten doen op onze locaties in Utrecht en Zeist.

Voorbereiding:

Dit onderzoek kan zonder sedatie, desgewenst kunnen we hiervan afwijken.

Wanneer de patiënt sedatie wil, doen we eerst een (digitale) intake en plannen een dagopname.
Belangrijk dus om dit bij uw verwijzing te vermelden!

- Gebruik van Protonpomremmers moet in principe 7 dagen voor het onderzoek gestopt worden.
- Fijn als u als verwijzer globale informatie geeft over de (aard van de) procedure, patiënten krijgen vervolgens van ons verdere (digitale) voorlichting.
 

Inclusiecriteria:

  • Alarmsymptomen en/of nieuwe klachten bij patiënt >50 jaar
  • Reflux
  • Dyspepsie
  • Onbegrepen bovenbuiksklachten


Spoed bij alarmsymptomen:

  • Gewichtsverlies (5% in een maand of 10% in zes maanden)
  • Passageklachten (zie zorgdomein dysfagie)
     

Niet verwijzen of naar ander specialisme verwijzen:
- Als de patiënt eerder voor dezelfde klachten al een gastroscopie heeft gehad.
- Als de patiënt < 50 jaar is en geen alarmsymptomen heeft.

Let op.
Onze MDL-artsen triëren alle aanvragen. We nemen de aanvraag niet in behandeling bij het ontbreken van een goede indicatie. In dat geval krijgt u daarvan vanzelfsprekend ook bericht. Patiënten mogen na twee werkdagen (na verwijzing) bellen voor een afspraak, zodat wij de triage hebben kunnen doen.

Afhandeling:
- De patiënt krijgt enkel de voorlopige uitslag van de scopie mee op papier.
- Wij formuleren in het verslag een advies, maar bepalen niet het vervolgbeleid.
- Wij verwijzen de patiënt terug naar de huisarts voor het bespreken van de uitslagen, inclusief PA.

- Als de patiënt het onderzoek onder sedatie ondergaat, maken we een telefonische afspraak voor het toelichten van de uitslag. Het is belangrijk dat de patiënt hiervan op de hoogte is.


Informatie over dit onderzoek voor de patiënt 

Informatie in de patiëntenfolder

Eerstelijns ECG (cardiologie)

Een ECG geeft een goed inzicht in het functioneren van het hart en spoort ook mogelijke afwijkingen vroegtijdig op. Een ECG kan op onze locatie Utrecht en Zeist worden gemaakt.

Na het versturen van uw verwijzing is uw patiënt direct en zonder afspraak welkom om de ECG te laten maken. Eén van onze cardiologen beoordeelt het ECG binnen drie werkdagen en deelt deze beoordeling per post met u. (Als u bent aangesloten op Edifact, delen we het verslag ook daar).

De patiënt is zonder een afspraak te maken welkom tussen half 9 en half 5 op de polikliniek Cardiologie In Utrecht of Zeist.

Spirometrie

Longfunctie onderzoek kunt u laten doen op onze poli Longfunctie in Zeist of Utrecht. We meten in dit onderzoek het functioneren van de longen. De patiënt hoeft niet nuchter te zijn.