Skip to main content

Stichting Vrienden

Veel mensen en instellingen uit Utrecht en omgeving ervaren een bijzondere band met het Diakonessenhuis. Ze zijn er geboren, behandeld of werken al jarenlang samen met ons ziekenhuis aan de beste zorg dichtbij. Het Diakonessenhuis heeft al vele vrienden. Vrienden die onze zorg een warm hart toe dragen en mensen en instellingen die iets extra’s willen doen voor onze patiënten. Ook u kunt vriend worden.

logo stichting vrienden van het Diakonessenhuis

Een aangenaam verblijf voor onze patiënten

Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis; daarvan zijn we ons zeer bewust. Wij willen er dan ook alles aan doen om een eventueel verblijf in ons ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Hiervoor zijn extra voorzieningen nodig. Daar kunt u bij helpen.

Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis

Dankzij de stichting Vrienden van het Diakonessenhuis kan ons ziekenhuis extra faciliteiten aanbieden die de zorg voor onze patiënten veraangenamen. In het Diakonessenhuis in Utrecht is in het vernieuwde dagbehandelcentrum Oncologie/Hematologie, waar onder andere patiënten met kanker hun chemokuren ondergaan, een keuken gerealiseerd zodat patiënten op het door hun gewenste tijdstip iets te eten kunnen klaarmaken. Ook heeft de stichting ondersteund bij het mogelijk maken van de nieuwbouw van ons Spoedzorgcentrum in Utrecht dat in 2013 de deuren opende.

Wensen

Er zijn nog veel meer mooie projecten die we realiseren voor onze patiënten en hun naasten – U kunt ons helpen! Voor 2016 hebben we de volgende wensen:

Vriend worden van de stichting of doneren?

Met uw financiële bijdrage, klein of groot, kunnen wij extra voorzieningen voor onze patiënten realiseren. Met een bijdrage van EUR 35 per jaar bent u al ‘vriend van het Diakonessenhuis’. Een eenmalige donatie of een donatie uit nalatenschap is natuurlijk ook mogelijk. De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis zorgt voor een goede besteding van de gelden. Ook bedrijven kunnen vriend worden.
Informeer naar de mogelijkheden en samenwerkingen op maat en bel naar: 088 250 9705. Ook u kunt vriend worden.

ANBI

Sinds 1 januari 2014 is de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis door de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over deze regeling treft u aan op www.anbi.nl.

Fiscaal nummer: 803541740

Kamer van Koophandel: 41185611

Rekeningnummer

U kunt zich aanmelden als vriend en het digitaal aanmeldformulier invullen of u kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL13FVLB0699311292 ten name van Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis, Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht. Ons BIC-nummer is FVLBNL22. Wanneer u een specifiek project wilt ondersteunen kunt u aangeven o.v.v. en dan de naam van het project.

Wat doen wij voor u?

Natuurlijk zijn wij, onze patiënten en hun naasten zeer dankbaar voor uw bijdrage. Daarom willen wij ook graag iets voor ú doen. Als u donateur wordt, dan ontvangt u van ons:

  • Uitnodigingen voor speciale gelegenheden van het Diakonessenhuis
  • De nieuwsbrief van het Diakonessenhuis
  • Speciale publicaties zoals het publieksjaarverslag

Organisatie

De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis bestaat uit en een tweehoofdig Bestuur en een Raad van Toezicht.

Bestuur

Drs. J.J.M. Taks - voorzitter
M. Wiesenekker - lid Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

De heer mr. dr. M. Oosting, voorzitter Raad van Toezicht
De heer prof. dr. J. Kievit, lid Raad van Toezicht
De heer drs. W.M.L.C.M. Schellekens, lid Raad van Toezicht
Mevrouw mr. R.H.M. Jansen, MPA, lid Raad van Toezicht
De heer B. Koolstra, lid Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht vervullen deze functie onbezoldigd.

Beleidsplan

Beleidsplan van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016 Stichting Vrienden

Jaarverslaglegging 2016 Stichting Vrienden

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden

Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden

Meer informatie

We heten u graag van harte welkom als vriend van het Diakonessenhuis! Wilt u meer informatie ontvangen over de activiteiten van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis of telefonisch vriend worden, neem dan contact op met:

Afdeling Communicatie van het Diakonessenhuis
Telefoon: 088 250 9705
E-mail: vrienden@diakhuis.nl

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding