Wetenschappelijk onderzoek

U kunt bij ons terecht voor bijna alle soorten zorg. Om u de beste zorg te blijven bieden, is wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. Door onderzoek te doen weten we steeds meer over ziekten en aandoeningen en hoe we deze kunnen voorkomen. Ook is onderzoek nodig voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen. Daar dragen we als ziekenhuis graag aan bij. Met tijd, aandacht, ruimte en middelen. En met het Diakonessenhuis Onderzoeksfonds.

Onderzoeksthema’s

Voor de ontwikkeling van de geneeskunde is het belangrijk dat algemene ziekenhuizen, zoals het Diakonessenhuis, meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Omdat juist hier patiënten met veelvoorkomende aandoeningen komen. Zelfs een kleine vooruitgang in de behandeling van een aandoening met een grote patiëntengroep, kan zorgen voor een groot effect in de zorgvraag.

 

In ons ziekenhuis starten jaarlijks gemiddeld 60 tot 70 wetenschappelijke studies. We focussen ons met name op deze onderzoeksthema’s:

  • Oncologie, met focus op borstkanker en darmkanker
  • geriatrie
  • infectie
  • vrouw en kind
  • liesbreuk
  • pijnbehandeling

Dit zijn de zorgthema’s waar we in ons ziekenhuis extra aandacht voor hebben en expert in zijn. Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan het blijven verbeteren van onze zorg op deze thema’s.

Diakonessenhuis Onderzoeksfonds

Het Diakonessenhuis is geen academisch ziekenhuis. Daarom krijgen wij van de Nederlandse overheid geen geld voor onderzoek. Toch willen we graag bijdragen aan de wetenschap en het blijven ontwikkelen van de patiëntenzorg. En dus hebben we het Diakonessenhuis Onderzoeksfonds opgezet. 

Met het Diakonessenhuis Onderzoeksfonds investeren we in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Zo krijgen onze patiënten steeds de beste zorg. Nu en in de toekomst.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Bent u patiënt in het Diakonessenhuis? Dan kan uw arts u vragen om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. Voor informatie over het onderzoek kunt u terecht bij uw behandeld arts of de onderzoeker.

Deelname aan een onderzoek is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen heeft dat nooit nadelige gevolgen voor uw behandeling.

De studies in ons ziekenhuis zijn indien nodig goedgekeurd door een Medisch Ethische Toetsingscommissie en door de Raad van Bestuur van ons ziekenhuis.

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek in het Diakonessenhuis leest u in onze folder. Algemene informatie over meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek leest u in de folder ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon’ van de Rijksoverheid.

Toestemming gegevensgebruik voor onderzoek

In ons ziekenhuis doen we verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek: met proefpersonen, (patiënt)gegevens of restant lichaamsmaterialen. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw persoons- of medische gegevens of uw lichaamsmateriaal als testmateriaal? Bezwaar of toestemming kunt u zelf vastleggen in mijnDiak onder de knop Toestemmingen. Deze vindt u via het hoofdmenu Mijn gegevens onder het kopje Privacy. U kunt uw keuze altijd veranderen.