Begeleiding tijdens uw zwangerschap

U komt bij ons terecht als u tijdens uw zwangerschap extra goed in de gaten moet worden gehouden. Bijvoorbeeld door problemen tijdens een vorige zwangerschap of als u een bepaalde ziekte heeft gehad.

Begeleiding in het Diakonessenhuis

Als tijdens de zwangerschap blijkt dat u medische zorg nodig hebt, krijgt u begeleiding van onze gynaecologen en verloskundigen. U bent daarvoor van harte welkom op de polikliniek Verloskunde. In de folder 'Zwangerschap en bevallen' leest u wat u kunt verwachten. 

Begeleiding begint bij de verloskundige

Heeft u geen extra zorg nodig? Dan gaat u naar een verloskundige in een verloskundigenpraktijk. Als er tijdens uw zwangerschap toch iets misgaat, nemen wij de zorg van uw verloskundige over. We werken hierbij nauw samen met uw verloskundige.

Spreekuur bij de verloskundigenpraktijk

Soms vindt uw verloskundige het nodig om eenmalig met een gynaecoloog te overleggen. U kunt dan een afspraak maken met de gynaecoloog die gekoppeld is aan uw praktijk. Voor deze afspraak hoeft u niet naar het ziekenhuis. De gynaecoloog komt langs op de verloskundigenpraktijk.

Prenataal consult

Als tijdens uw zwangerschap blijkt dat uw baby na de bevalling misschien moet worden opgenomen op de couveuseafdeling, dan bespreken onze kinderartsen dit met u. We noemen dit een prenataal consult. Zo weet u precies wat u straks kunt verwachten.

We onderzoeken de aanspreekvorm voor patiënten op onze website

We vernieuwen onze webpagina’s over Verloskunde. Uw mening nemen we daarin graag mee. Hieronder kunt u aangeven hoe u graag aangesproken wordt op deze webpagina.

Heeft u andere opmerkingen of suggesties voor deze webpagina? Dat horen we graag. Mail naar [email protected].