Kwaliteit kankerbehandelingen

Alle behandelingen verrichten we conform geldende landelijke protocollen. Er is ook een oncologiecommissie waarin alle medische, paramedische en verpleegkundige disciplines zijn vertegenwoordigd en waarmee optimale samenwerking achter de schermen voor mensen met kanker wordt gewaarborgd.

Registratie van kanker

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze databank. In de folder Registratie van kanker leest u waarom gegevens over kanker worden vastgelegd. Hierin staat ook beschreven wat de rechten zijn van patiënten en de voorwaarden en plichten van IKNL voor het beheer van deze gegevens.

Aandachtspunten

De zorg voor mensen met kanker is in het Diakonessenhuis goed georganiseerd, zo blijkt uit het onderzoek. De aandachtspunten zijn:

  • Het beter vastleggen van (samenwerkings)afspraken rondom de zorg met andere zorgaanbieders. Niet alle mondelinge afspraken waren schriftelijk vastgelegd. Samen met het IKNL ontwikkelt het Diakonessenhuis overeenkomsten om alle samenwerkingsafspraken met andere ziekenhuizen in de regio schriftelijk vast te leggen.
  • De afspraken binnen het ziekenhuis beter vastleggen voor het bieden van één vast aanspreekpunt voor de patiënt. Dit is inmiddels in gang gezet.

Bekijk voor meer informatie over kwaliteit van kankerbehandelingen de websites van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS).