dr. M.Th.M. van Rens

Longarts met als aandachtsgebied: oncologie.

Profielfoto longarts dr. M.Th.M. van Rens

dr. M.Th.M. van Rens

Dr. M. Th. M van Rens werkt sinds 2002 als longarts in het Diakonessenhuis te Utrecht. Hij is opgeleid in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein als specialist in longziekten en tuberculose. Na zijn opleiding volgde hij een fellowship longtransplantatie in het Hart-Long Centrum Utrecht, in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Tijdens zijn fellowship verrichtte hij ook wetenschappelijk onderzoek dat resulteerde in het proefschrift “Diagnosis and staging of multiple primary lung cancer”. Hij heeft zich daarna verder toegelegd op de behandeling van patiënten met longkanker.

Dokter van Rens is in het Diakonessenhuis actief in diverse ziekenhuiscommissies. Tevens voert hij bestuurstaken uit.

BIG-nummer:

99023452001