Liesbreukoperatie bij kinderen

Natuurlijk kunt u ook met uw kind terecht in Liesbreukcentrum Nederland. Twee van onze chirurgen zijn gespecialiseerd in de behandeling van liesbreuken bij kinderen. Bij een liesbreuk opereren we kinderen altijd volgens de klassieke methode. Een kijkoperatie of single visit is helaas niet mogelijk. 

Voorbereiding liesbreukoperatie bij kinderen

Voor de behandeling van de liesbreuk van uw kind komt u meestal vier keer naar het Liesbreukcentrum:

Dag van de operatie

Herstelperiode na de operatie

Uw kind heeft ongeveer een week nodig om te herstellen van de liesbreukoperatie. 

Contactgegevens

Is uw kind reeds geopereerd en heeft u vragen? Of er doen zich thuis problemen voor? Neemt u dan als volgt contact op met het ziekenhuis:

Op de dag van en direct na de operatie

Kinderdagbehandeling Zeist: 088 250 9556

Kinderdagbehandeling Utrecht: 088 250 6129

De eerste 24 uur na de operatie, 's avonds, 's nachts en in het weekend 

Spoedeisende hulp: 088 250 6211 

Na 24 uur

Secretariaat Liesbreukcentrum Nederland: 088 250 9000