Merkelcelcarcinoom

Een merkelcelcarcinoom is een zeer agressieve vorm van huidkanker, die snel kan groeien. Ook na behandeling is de kans op uitzaaiingen of terugkeer van de kanker heel groot.

Onderzoek en diagnose

De diagnose wordt gesteld door microscopisch onderzoek. Hiervoor wordt er een huidbiopt (monster) van de verdachte plek afgenomen. Vaak wordt u daarna naar de chirurg verwezen voor verdere behandeling.

Hoe behandelen we een merkelcelcarcinoom?

Een merkelcelcarcinoom moet ruim worden weggesneden. Verdere behandeling is van vele factoren afhankelijk. Of er nog verdere behandeling noodzakelijk is, wordt tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) in het UMCU besproken. Dit overleg vindt wekelijks plaats in het UMCU en wordt bezocht door zowel specialisten vanuit het Diakonessenhuis als uit het UMCU.

Bestraling wordt vaak voorgesteld voor merkelcelcarcinomen die snel zijn gegroeid. Dit vindt plaatst in het UMCU.

Er is geen standaard systemische behandeling. Als er lopende studies zijn, zullen we daar via het UMCU aan deelnemen.