24-uurs bloeddrukmeting

U heeft in overleg met uw arts een afspraak gemaakt voor een 24-uurs bloeddrukmeting. In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek. Voor een goed verloop van de meting is het van belang dat u deze informatie zorgvuldig doorleest.

Wat is een 24-uurs bloeddrukmeting?

Bij een 24-uurs bloeddrukmeting wordt uw bloeddruk gedurende 24 uur verschillende keren gemeten. Dit onderzoek geeft inzicht in uw bloeddruk over de hele dag en nacht. De bloeddruk wordt gemeten tijdens uw gewone dagelijkse activiteiten. Ook is het mogelijk het effect van uw medicijnen op de bloeddruk te onderzoeken.

Voorbereiding thuis

Kleding

 • Trek ruimzittende bovenkleding aan. U krijgt namelijk een bloeddrukband om uw bovenarm.
 • Neem een broekriem mee. Hieraan wordt de bloeddrukmeter bevestigd.

Verhinderd

Bent u verhinderd, neem dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) contact op met de polikliniek waar u uw afspraak heeft. U vindt de telefoonnummers onder het kopje 'Meer informatie > vragen'.

Het onderzoek

Voor een 24-uurs bloedrukmeting kunt u zowel in Utrecht als in Zeist terecht op de polikliniek Cardiologie en op de Internistisch vasculaire polikliniek.

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de polikliniek waar u uw afspraak heeft gemaakt.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Een medewerker van de polikliniek sluit de bloeddrukmeter aan en legt de werking van de bloeddrukmeter uit.

Voor het aanbrengen van de bloeddrukmeter wordt u verzocht uw bovenkleding uit te doen. Hierna bevestigt de medewerker bloeddrukband om uw arm. De bloeddrukmeter wordt in een tasje bevestigd aan uw riem. De bloeddrukband en de meter zijn via een lange luchtslang met elkaar verbonden. Voordat u naar huis gaat, zet de medewerker de meter aan.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Automatische metingen
Het apparaat meet automatisch uw bloeddruk door regelmatig de bloeddrukband op te pompen. Omdat de band om uw bovenarm stevig wordt opgepompt, kunt u tijdens de metingen het gevoel krijgen dat de band knelt. Uw arm kan rood verkleuren en u kunt tintelingen in uw vingers ervaren. Dit is hinderlijk, maar niet gevaarlijk.

Het oppompen van de band gebeurt:

 • overdag (van 7.00 tot 23.00 uur) meerdere keren per uur, op onregelmatige tijden. Voordat de meting wordt gestart, geeft het apparaat een signaal (een pieptoon). Hierna start de meting.
 • ’s nachts (van 23.00 tot 07.00 uur) gemiddeld één keer per uur; ’s nachts geeft het apparaat géén signaal.

Foutmelding
Als de bloeddrukmeter een aantal korte piepjes achter elkaar geeft, dan is dit een foutmelding. Dit kan optreden bij het afknellen van de luchtslang of bij het bewegen van de arm tijdens het meten. Bij een foutmelding herhaalt de bloeddrukmeter na één minuut de meting.

De volgende dag
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich weer op de polikliniek voor het afkoppelen van de bloeddrukmeter.

Aandachtspunten tijdens het onderzoek

 • Doe overdag zoveel mogelijk de activiteiten die u normaal ook zou doen.
 • Intensief sporten tijdens het dragen van de bloeddrukmeter wordt afgeraden.
 • Het apparaat mag niet nat worden. U mag tijdens het dragen van het apparaat dus niet douchen, in bad gaan of zwemmen.
 • Houd tijdens het meten uw arm ontspannen en niet gebogen. De bloeddruk kan anders niet worden gemeten. De meting wordt dan automatisch herhaald.
 • Zorg dat er geen ‘knik’ in de luchtslang komt. Dan kan het apparaat namelijk geen meting verrichten.
 • Draag de band 24 uur onafgebroken. Het is niet de bedoeling dat u de band afdoet. Alleen in een noodgeval mag u de band verwijderen. Dit doet u door de bloeddrukmeter uit het riemtasje te halen en het knopje aan de onderkant op ‘off’  (O) te zetten. Haal hierna de band van uw arm. 
 • Het riemtasje met daarin de bloeddrukmeter kunt u ’s nachts naast u neerleggen.
 • Het apparaat is erg kostbaar, ga er dus zorgvuldig mee om. Zorg dat het apparaat niet valt.

Uitslag

Tijdens een vervolgafspraak bespreekt de behandelend arts de uitslag van het onderzoek met u.  

Over de Internistisch vasculaire polikliniek

De Internistisch vasculaire polikliniek, onderdeel van de polikliniek Interne geneeskunde van het Diakonessenhuis, is er voor patiënten met vaatproblemen of risico daarop. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in voor de beste zorg en een zo veilig en prettig mogelijk bezoek aan de polikliniek. Patiënten zijn onze belangrijkste raadgevers. We inventariseren ervaringen en ondernemen aan de hand daarvan actie om de zorg te optimaliseren. Al vanaf 2008 wordt de internistisch vasculaire polikliniek - als eerste vasculaire polikliniek in Nederland - jaarlijks bekroond met het ISO 9001 certificaat, een internationaal kwaliteitskeurmerk. Voor onze patiënten betekent dit dat zij verzekerd zijn van de best mogelijke zorg op dit gebied en daar zijn we trots op.

Afbeelding van het logo van het ISO keurmerk

Het ISO keurmerk

Vragen

Bent u verhinderd, heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

 • 088 250 6346 - polikliniek Cardiologie Utrecht
 • 088 250 9279 - polikliniek Cardiologie Zeist
 • 088 250 5078 - polikliniek Interne geneeskunde Utrecht
 • 088 250 9783 - polikliniek Interne geneeskunde Zeist

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 4 mei 2021

Code: INT10