Aanschaf van een hoortoestel

U heeft van uw KNO-arts een verwijzing meegekregen voor het aanmeten van een hoortoestel. U kunt met deze brief een afspraak maken bij een audicien, een winkel voor hoortoestellen. U bent zelf geheel vrij in de keuze van een audicien. In deze folder vindt u meer informatie over de aanschaf van een hoortoestel.

Wat is een hoortoestel?

Hoortoestellen zijn kleine geluidsversterkers met een microfoon, een versterker en een luidspreker. De microfoon vangt de geluiden op en zet ze om in een elektrisch signaal. De versterker versterkt dit signaal, zodat het oor een beter geluid aangeboden krijgt. De luidspreker (ontvanger) zet het elektrische signaal weer in geluid om.

We raden aan om twee hoortoestellen (dus dubbelzijdig) aan te schaffen, tenzij uw KNO-arts dit om medische redenen heeft afgeraden. Eén hoortoestel heeft over het algemeen te weinig gehoorcomfort. Met name in gezelschappen heeft men twee hoortoestellen nodig om mensen goed te kunnen verstaan.

De audicien

De audicien is opgeleid om u te begeleiden bij de aanschaf van een hoortoestel. De audicien zal hoortesten bij u afnemen om u te kunnen adviseren bij de keuze voor een hoortoestel. Als de audicien een hoortest heeft afgenomen, betekent dit niet dat u verplicht bent uw hoortoestel bij deze audicien te kopen. U bent geheel vrij in de keuze van een audicien en het soort hoortoestel dat u wilt gebruiken.

Let bij de aanschaf van een hoortoestel op de volgende punten

  • Hoortoestellen zijn altijd eerst op proef. U kunt verschillende merken en types in de winkel en thuis proberen. Bevallen de hoortoestellen niet, dan kunt u ze teruggeven. Als u denkt dat u de toestellen niet gaat gebruiken, geef ze dan ook terug. Aan de proefperiode zijn doorgaans geen kosten verbonden.
  • De handigste hoortoestellen zijn over het algemeen de modellen die achter het oor worden gedragen. Deze hebben het meeste bedieningsgemak. Voor kleine, in-het-oor-toestellen, geldt een langere gewenningstijd. Bovendien kunnen deze occlusieklachten (afsluiting) van de gehoorgang geven.
  • U krijgt van uw ziektekostenverzekering een vergoeding voor de hoortoestellen. U wordt geacht een toestel in een vooraf vastgestelde categorie te proberen. De categorie wordt bepaald aan de hand van het gehoorverlies en diverse vragenlijsten. De zorgverzekeraar vergoedt dan 75% van het aanschafbedrag. Wilt u toestellen buiten de u toegewezen categorie proberen dan dient u deze zelf te betalen.

Adressen hoortoestellenwinkels

U ontvangt van de medewerker op de polikliniek KNO een overzicht van hoortoestellenwinkels.

Vragen

Als u vragen heeft over de aanschaf van een hoortoestel kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. Het telefoonnummer vindt u achterin deze folder.

(Patiënten)organisaties

Patientenorganisaties voor aanvullende informatie:

Stichting Hoormij
[email protected]
T 030 261 7616

Oorakel informatie & advies 
[email protected]
T 071 523 4242

Telefoonnummers

Polikliniek KNO Utrecht/ Zeist
 088 250 5026

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 17 augustus 2020

Code: KNO36