Arteria temporalisbiopsie

Vanwege een vermoeden op een ontsteking van een bloedvat bij uw slaap (arteriitis temporalis) heeft u een afspraak voor een arteria temporalisbiopsie. In deze folder leest u wat u van de ingreep kunt verwachten.

Wat is arteriitis temporalis en wat is een temporalisbiopsie?

Arteriitis temporalis is een ontsteking van een bloedvat bij uw slaap. Meestal betreft het een ontsteking van een bloedvat aan één kant van het hoofd, maar het kan ook aan beide kanten voorkomen. Verschijnselen die bij een arteriitis temporalis kunnen optreden zijn:

 • hoofdpijn aan een of beide kanten;
 • een gevoelige hoofdhuid of slaap;
 • pijn in de kaken tijdens kauwen;
 • dubbelzien, wazig zien of vlekjes voor de ogen of minder goed zien;
 • nachtzweten;
 • vermoeidheid, gewichtsverlies, spierpijn, stijfheid of koorts.

Als uw klachten wijzen op een arteriitis temporalis, kan uw behandelend arts u voorstellen een biopsie te laten verrichten. Hierbij haalt de chirurg een klein stukje weefsel weg uit het bloedvat bij uw slaap (de 'arteria temporalis') voor verder onderzoek. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

In verband met de verzekering mag u na de ingreep niet zelf rijden. Regel vooraf vervoer en begeleiding voor na de ingreep.

Verhindering

Bent u verhinderd voor deze afspraak, dan verzoeken wij u deze tijdig te verzetten. U kunt daarvoor contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.

Meenemen naar het ziekenhuis

 • Uw legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart).
 • Uw actuele medicatieoverzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw apotheek kan dit overzicht voor u uitprinten.
 • Heeft u een brief gekregen van de huisarts? Neem deze dan ook mee.

Gang van zaken

Melden

U meldt zich op de afgesproken dag en tijdstip op de polikliniek Chirurgie.

De ingreep

De ingreep vindt plaats op de poliklinische operatiekamer. U krijgt een verdoving toegediend met één of meerdere injecties. Vervolgens haalt de chirurg een deel van het bloedvat bij uw slaap weg. Hierna wordt de huid gehecht, meestal met oplosbare hechtingen. Over de huidhechtingen worden vaak papieren hechtstrips geplakt. Laat deze papieren hechtstrips zo lang mogelijk zitten. De ingreep duurt ongeveer 15-30 minuten. Na de ingreep kunt u meteen naar huis. 

Na de ingreep

Bijwerkingen

Er kan een kleine bloeduitstorting ontstaan en soms kan er een doof gevoel optreden rond de wond of de oorlel. Dit gaat doorgaans vanzelf over binnen enkele dagen.

Uitslag

Het verwijderde stukje bloedvat gaat voor weefselonderzoek naar het laboratorium pathologie. De uitslag hiervan krijgt u van uw behandelend arts. Als het stukje weefsel de typische kenmerken heeft van een bloedvatontsteking, dan is de diagnose definitief arteriitis temporalis.

Soms is de ontsteking niet te zien in het biopt. Toch kan u dan een ontsteking hebben omdat de ontsteking net niet in het stukje weefsel zat dat is weggenomen. Samen met uw behandelend specialist wordt er dan besproken of aanvullend onderzoek noodzakelijk is (bijvoorbeeld een PET-scan of in uitzonderlijke gevallen een nieuw bloedvatbiopt op een andere plek).

Uw arts zal u informeren over de uiteindelijke diagnose en behandelingsmogelijkheden en de behandeling in gang zetten.

Instructies voor thuis

 • Om de wond zo mooi mogelijk te laten genezen en de kans op infectie te verkleinen, mag de wond de eerste twee dagen niet nat worden. Daarna mag u kort douchen.
 • U mag niet in bad of zwemmen zolang er hechtingen aanwezig zijn.
 • U kunt zich op de dag van de ingreep beter niet inspannen.
 • U kunt beter niet intensief sporten zolang de hechtingen nog niet zijn verdwenen of verwijderd.
 • Als u pijn heeft, kunt u paracetamol gebruiken (maximaal 4 maal per dag 2 tabletten paracetamol à 500 mg).

Vragen

In geval van vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie, van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

 • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
 • toets 2 voor vragen rond opname
 • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
 • toets 4 voor overige vragen

Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 20 december 2018

Code: CH83