Aspirine tijdens de zwangerschap

Vanwege een verhoogde kans op zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie) heeft uw arts/verloskundige u gewezen op de mogelijkheid om aspirine te gebruiken. In deze folder leest u waarom u hiervoor in aanmerking komt en wat het gebruik van aspirine betekent.

Waarom aspirine in de zwangerschap?

Dagelijks gebruik van aspirine (acetylsalicylzuur) wordt aangeraden om de kans op een zwangerschapsvergiftiging bij u of groeivertraging bij uw ongeboren kind te verkleinen.

U komt hiervoor in aanmerking omdat u een verhoogde kans op een zwangerschapsvergiftiging heeft. Bijvoorbeeld omdat u:

  • in een eerdere zwangerschap een zwangerschapsvergiftiging heeft gehad;
  • eerder een kleiner kindje door verminderde werking van de moederkoek (placenta) heeft gehad;
  • suikerziekte, een hoge bloeddruk, een nierziekte of een ernstige auto-immuunziekte heeft;
  • er in uw familie mensen zijn die een zwangerschapsvergiftiging hebben gehad.

Hoe werkt aspirine?

De werking van aspirine begint al vroeg in de zwangerschap. Het werkt op bloedvaten die in de moederkoek (placenta) zorgen voor de voedingsstoffen die naar het kind gaan. Deze bloedvaten worden in de loop van de zwangerschap steeds wijder omdat het kind steeds meer voedingsstoffen nodig heeft. Bij zwangerschapsvergiftiging en groeivertraging worden deze vaten niet wijd genoeg, omdat het lichaam reageert met een afweerreactie. Deze afweerreactie van het lichaam zorgt ervoor dat het bloed sneller stolt en er lichte ontstekingen ontstaan. De bloeddruk stijgt dan om toch zoveel mogelijk voedingsstoffen bij het kind te laten komen. Aspirine zorgt ervoor dat de bovengenoemde reacties minder hevig zijn. De kans op zwangerschapsvergiftiging en groeivertraging is daardoor lager.

Is gebruik van aspirine veilig?

Het gebruik van aspirine in de zwangerschap is veilig. Er is geen kans op aangeboren afwijkingen, niet meer kans op miskramen of bloedingen. Het gaat niet gepaard met een verhoogd risico op loslating van de placenta of bloedingen na de bevalling of bloeding bij uw kind. 

Wat zijn de voor- en nadelen?

De keuze of u aspirine wilt gebruiken, is aan u. Wij zetten hieronder de voor- en nadelen op een rij. Dit kan u helpen een keuze te maken. Uw behandelaar zal uw keuze en eventuele vragen die u heeft met u bespreken.

Voordelen

Als u aspirine gebruikt is de kans op een ernstige zwangerschapsvergiftiging kleiner. Van de 100 vrouwen die aspirine gebruiken, krijgen 13 een zwangerschapsvergiftiging. Van de 100 vrouwen die geen aspirine gebruiken, krijgen 16 een zwangerschapsvergiftiging.

Ook vroeggeboorte komt minder vaak voor, namelijk bij 17 van de 100 vrouwen die aspirine gebruiken, vergeleken met 20 van de 100 vrouwen die geen aspirine gebruiken.

Vrouwen die aspirine gebruiken krijgen ook iets minder vaak een kind
met een laag geboortegewicht, namelijk 6 van de 100, terwijl 7 van de 100 vrouwen die geen aspirine gebruiken een kind met een laag geboortegewicht krijgen.

Nadelen

De bijwerkingen zijn bij lage doseringen zeldzaam en omvatten naast overgevoeligheidsverschijnselen of allergieën een verlenging van de bloedingstijd (1-10%) en maagproblemen.

Adviezen

Het is belangrijk om vroeg in de zwangerschap met aspirine te starten, in elk geval vóór u 16 weken zwanger bent. Als u later begint, heeft het gebruik van aspirine geen effect meer.

Houd u bij het gebruik van aspirine aan de volgende adviezen:

  • neem elke dag één keer de hoeveelheid aspirine in die is voorgeschreven;
  • neem het tablet in vlak voor het slapen gaan;
  • stop met de aspirine als u 36 weken zwanger bent;
  • neem ook elke dag twee tabletten in met 500 mg calcium (in totaal 1000 mg).

Vragen

Met vragen over aspirine gebruik tijdens de zwangerschap kunt u terecht bij uw gynaecoloog of verloskundige.

Telefoonnummers

Polikliniek Gynaecologie
088 250 6178

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 29 januari 2024

Code: GYN51