Behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa met Allopurinol

In overleg met de maag-darm-leverarts (mdl-arts) is besloten om u te behandelen met Allopurinol in verband met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. In deze folder vindt u informatie over dit medicijn en het gebruik ervan.

Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is niet bekend maar wordt veroorzaakt door afwijkingen in het immuunsysteem. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Hierdoor verminderen klachten en is de kans op complicaties kleiner.

Werking Allopurinol

Uw mdl-arts heeft u eerder behandeld met Azathioprine (Imuran) of Mercaptopurine (Puri-Nethol). Uit bloedonderzoek is gebleken dat dit medicijn niet juist wordt omgezet door uw lichaam. Het gevolg hiervan is dat de werkzame stof van het medicijn onvoldoende wordt opgebouwd. In plaats daarvan zet uw lichaam het om in een afbraakproduct. Op langere termijn kan dit bijwerkingen veroorzaken.

Allopurinol kan ervoor zorgen dat Azathioprine of Mercaptopurine beter door uw lichaam wordt opgenomen. Hierdoor stijgt de spiegel van de werkzame stof en zal de hoeveelheid afvalproduct dalen. U moet Allopurinol dus gaan gebruiken naast uw huidige medicatie. Om te voorkomen dat de spiegel van de werkzame stof in uw lichaam te hoog wordt, zal de dosis Azathioprine of Mercaptopurine verlaagd worden.

Gebruik

U krijgt Allopurinol in de vorm van tabletten van 100 of 300 milligram. Het is belangrijk dat u de voorgeschreven dosering strikt aanhoudt. U kunt de medicatie het best met wat vloeistof, tijdens of na een maaltijd, innemen. Als u vergeten bent een dosis in te nemen, kunt u dat op dezelfde dag nog doen. Neem nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerking van Allopurinol is huiduitslag. In sommige gevallen is er sprake van:

 • maag- en darmklachten zoals een vol gevoel, misselijkheid en braken, of diarree;
 • een verminderde aanmaak van bloedcellen;
 • verstoring van de werking van de lever.

Als u ernstige bijwerkingen heeft moet u stoppen met het gebruik van Allopurinol. Neem contact op met uw MDL-verpleegkundige of MDL-arts bij:

 • overgevoeligheidsreacties en/of huidontsteking met vervellingen en/of koorts;
 • erge keelpijn in combinatie met koorts;
 • het herhaaldelijk krijgen van een bloedneus;
 • snel voorkomende blauwe plekken.

In verband met mogelijke bijwerkingen wordt uw bloed regelmatig gecontroleerd. Als u thuis bijwerkingen ervaart, adviseren we u direct contact op te nemen met de MDL-verpleegkundige of uw MDL-arts.

Voorzorgsmaatregelen

U kunt een aantal voorzorgsmaatregelen treffen om de kans op bijwerkingen te verminderen:

 • Houd u aan het schema van bloedcontroles.
 • De combinatie van Azathioprine, Mercaptopurine, Allopurinol en alcohol geeft verhoogde kans op leverfunctiestoornissen. Beperk daarom uw alcoholgebruik.
 • Vermijd levende vaccins zoals polio, tyfus en gele koorts.
 • We adviseren u om een griepprik bij uw huisarts te halen.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Allopurinol lijkt geen invloed te hebben op de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen. Over het gebruik van het medicijn tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Gebruik het dan ook niet tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts dit uitdrukkelijk voorschrijft.

Als u een actieve kinderwens heeft, is het belangrijk goed af te wegen of u Allopurinol blijft gebruiken. Bespreek dit met uw MDL-arts. Allopurinol komt terecht in de moedermelk. Er zijn geen gegevens bekend over de effecten op uw kind.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de MDL-verpleegkundigen Interne geneeskunde. Het telefoonnummer en mailadres vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

MDL-verpleegkundige Interne geneeskunde
 088 250 6253

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 8 november 2017

Code: MDL35