Behandeling met zoledroninezuur

U krijgt binnenkort een behandeling met zoledroninezuur. Deze behandelingvindt plaats op het dagbehandelcentrum Oncologie/Hematologie van het Diakonessenhuis locatie Utrecht.

Wat is een behandeling met zoledroninezuur?

Zoledroninezuur is een medicijn dat gebruikt wordt als de verhouding tussen botaanmaak en botafbraak verstoord is. Bijvoorbeeld bij osteoporose (botontkalking), kwaadaardige ziekten met uitzaaiingen in de botten of bij een verhoogd calciumgehalte in het bloed. Ook vrouwen die na de overgang borstkanker krijgen, wordt soms zoledroninezuur geadviseerd. Zoledroninezuur remt de afbraak van bot. Dit maakt de botten sterker en verkleint de kans op botbreuken en botpijn. Bij een hoge calciumspiegel in het bloed kan zoledroninezuur deze spiegel verlagen.

Hoe vaak en in welke dosering u zoledroninezuur krijgt, is afhankelijk van uw ziektebeeld en bloeduitslagen. Uw arts zal u hierover informeren. Ter ondersteuning van de botopbouw, krijgt u ook dagelijks een aanvullende dosis calcium en vitamine D voorgeschreven. U krijgt hier een recept voor van uw arts.

Voorbereidingen

 • Voor het starten met zoledroninezuur is het van belang dat uw gebit gezond is. Daarom adviseren wij u om voorafgaand aan de behandeling een afspraak bij de tandarts of mondhygiënist te maken voor een controle van uw gebit. Als u een volledige gebitsprothese (kunstgebit) heeft, dan is dit niet nodig. Implantaten vallen niet onder een gebitsprothese.
 • Informeer altijd uw tandarts dat u een behandeling met zoledroninezuur krijgt.
 • Zoledroninezuur onttrekt vocht aan het lichaam. Drink daarom de dag voor en de dag van de toediening voldoende. 1,5 liter per dag is voldoende.
 • Informeer uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, ook over medicijnen die u zonder recept gebruikt.

Gang van zaken rond de behandeling

Meenemen

Neem op de dag van de behandeling uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op het dagbehandelcentrum Oncologie/Hematologie van het Diakonessenhuis in Utrecht.

Toediening

U neemt plaats in een behandelstoel. Een oncologieverpleegkundige brengt een infuus bij u in de arm in. Via het infuus wordt zoledroninezuur toegediend.

Duur van de behandeling

De toedientijd van zoledroninezuur is ongeveer 30 minuten. De totale duur van uw verblijf is ongeveer 60 minuten.

Complicaties en bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen, kan zoledroninezuur bijwerkingen veroorzaken.

 • Zoledroninezuur geeft in zeldzame gevallen een ernstige ontsteking van het kaakbot. Daarom is het van belang vooraf een gezond gebit/mondholte te hebben. Dat verkleint de kans hierop behoorlijk. Ook tijdens behandeling met zoledroninezuur blijft het belangrijk het gebit goed te verzorgen. Neem contact op met het dagbehandelcentrum als u:
  • pijn, zwelling of gevoelloosheid voelt aan uw kaak;
  • een gevoel van een 'zware kaak' heeft;
  • een loskomende tand heeft of onlangs heeft gehad. Uw arts zal beoordelen of een bezoek aan uw tandarts noodzakelijk is. Het is mogelijk dat uw arts de behandeling tijdelijk zal moeten stoppen.
 • U kunt last krijgen van een lichte temperatuursverhoging, griepachtige verschijnselen of ontstekingsachtige verschijnselen in het bloedvat waar het infuus is ingebracht. Deze bijwerkingen zijn mild van aard en verdwijnen meestal na een korte tijd (24 uur tot 3 dagen na het infuus). U kunt de kans op het optreden van symptomen verminderen door vlak na het infuus paracetamol of ibuprofen in te nemen.
 • In zeer zeldzame gevallen kunt u last hebben van sufheid en slaperigheid na de toediening van zoledroninezuur. Daarom adviseren wij om de eerste twee behandelingen niet zelf uw auto te besturen nadat u het infuus hebt toegediend gekregen. Als u merkt dat u hier geen last van heeft, kunt u na een volgende behandeling zelf naar huis rijden.
 • Als u bijwerkingen constateert die niet in deze folder worden vermeld, vertel dat dan aan uw arts of oncologieverpleegkundige.

Na de behandeling

Naar huis

Na de behandeling kunt u direct naar huis.

Adviezen voor thuis

Als u onder tandheelkundige behandeling bent of een tandheelkundige ingreep moet ondergaan, informeer dan uw tandarts dat u met zoledroninezuur wordt behandeld.

Problemen thuis

Bij problemen thuis kunt u tijdens kantooruren bellen met het dagbehandelcentrum Oncologie/ Hematologie. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp. De telefoonnummers vindt u onder het kopje ‘Telefoonnummers’. Meld dat u zoledroninezuur krijgt toegediend.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het dagbehandelcentrum Oncologie/Hematologie.

Telefoonnummers

Dagbehandelcentrum Oncologie/Hematologie
088 250 6562

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 16 juli 2018

Code: ONC15